• کتابشناسی امام باقرعلیه السلام اول: کتابهای فارسی الف – کتابهای چاپی (۲۰ کتاب) ۱- امام محمد باقر علیه السلام امید امیدوار، قم، شفق،۱۳۵۶ش، جیبی، ۳۲ ص، (سلسله سیری در تاریخ). […]
  • نظرت می رسد آن لحظه اسیرت کردند سمّ اسبان عدو یکسره زیرت کردند عطش آمد به سراغت علی اصغر شده داغت ******* ای که از زهر و عطش ناله زنان […]
  • انسان مؤمن به خدا، خویشتن را در مأمن امنی قرار میدهد، که از خطرها در امان قرار گیرد. تنها مأمن امن و پناهگاه مطمئن از هر خطر ایمان به خداست. […]