• امام باقر (ع) به یکی از شیعیان خود به نام اسماعیل فرمود:ای اسماعیل! آیا در میان مردمی که میزیستی، این برنامه وجود داشت که اگر فردی عبا و روپوش نداشت […]
  • امام باقر علیه السلام فرموده است: از کینه توزی بر کنار باشید، چون دشمن قلب را تباه و باعث قوت نفاق می شود.و از ابوبکر حضرمی در حدیثی روایت شده […]
  • امام باقر علیه السلام :اِتَّبِع مَن یُبکیکَ وهُوَ لَکَ ناصِحٌ ، ولا تَتَّبِع مَن یُضحِکُکَ وهُوَ لَکَ غاشٍ .امام باقر علیه السلام : از کسی که تو را به گریه […]