• فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله؛ باقر العلوم علیهالسلام.در رهنمونهای عترت ویژگیهای پیروان به صورت آشکار عنوان شدهاند. آن کسی پیرو عترت به شمار میرود که خود را با […]
  • ۱- حماد بن عیسی عن حریز عن ابی بصیر و زراره قالا: قال ابو عبدالله (ع): ان من اتمام الصوم، اعطاء الزکاه یعنی الفطره کما ان الصلوه علی النبی (ص) […]
  • امام باقر علیه السلام و بینا کردن مرد نابینا ابوبصیر که نابینا بود چنین روایت می‌کند: خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رسیدم و گفتم:«آیا شما وارث رسول خدا […]