• حدثنی أبی، عن حنان بن سدیر، عن أبیه، عن أبیجعفر علیهالسلام قال: قلت له: أخبرنی عن یعقوب حین قال لولده: (اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه) [۱] أکان علم أنه […]
  • فردی به امام باقر (ع) گفت: پروردگار از چه زمانی، وجود داشته است؟امام فرمود: وای بر تو! زمان برای موجودی مطرح است که سابقهی نیستی داشته باشد، اما خداوند دارای […]
  • عاصم بن حمزه میگوید: در خدمت امام باقر علیهالسلام بودم و با سلیمان بن خالد به جائی میرفتیم. دو شخص پیدا شدند، حضرت فرمود: «این دو دزد هستند.»پس به غلامان […]