• امام باقر و بینا کردن ابا بصیر به چشم برزخی در ایام برگزاری حج، روزی ابوبصیر به امام باقر علیه السلام گفت:« چقدر حجّاج زیادند و ناله و گریه فراوان!!» […]
  • ایدههای انسان بر دو گونهاند:۱- ایدههای اصولی و غیرقابل چشمپوشی؛ مانند پایبندی به اصول دین و واجبات و محرمات شرعی و نیز رعایت اصول اخلاق انسانی و… که انسان نسبت […]
  • شیخ مفید در ارشاد نقل میکند که حضرت امام محمدباقر علیه السلام میفرمود.بلیه الناس علینا عظیمه ان دعوناهم لم یستجیبوا لنا و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا.فرمود بلیات مردم برای […]