آثار

آثار و تألیفات امام محمد باقر علیه السلام

علم بسیار امام محمد (ع) باعث شده بود که او را باقرالعلوم یعنی شکافنده علمها بنامند، حضرت (ع) از تمام علوم بشری آگاهی
داشت، بهطوریکه به گفته مورخین در کتاب به نامهای الهداید و الباقر محمد بن علی بن الحسین (ع) از تألیفات آن حضرت (ع)
ثبت نمود. البته مورخین « روضه کافی » در کتاب « شیخ کلینی » نوشت که آن را « سعدالخیر » میباشد. امام (ع) همچنین دو نامه نیز به
تألیفات دیگری را نیز به حضرت (ع) نسبت دادهاند. امام محمد باقر (ع) در سرودن اشعار نیز طبع روان و دستی توانا داشت. در
شگفت شدم از کسی که به صورت و چهر خود مینازد حال آنکه پیش از این نطفهای گندیده بود فردا نیز زمانی که صورت او را
در قبر پنهان میکنند به مرداری پلید خواهد شد. پس او را با این تکبر و غرورش به آن سرا میبرند.
برگرفته از کتاب دانستنیهای باقر العلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− پنج = 4