احادیث و سخنان

آگاهان بی عمل در کلام امام باقر

امام باقر (ع) میفرماید:
خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد تا به کسانی که برای غیر دین و ارزشهای الهی، به دین شناسی و ژرف اندیشی در معارف پرداختهاند و نیز کسانی که علم را برای غیر عمل میجویند و دنیا را جز برای آخرت میطلبند، هشدار دهد و بگوید که آنان در حقیقت از آن قماش مردمند که لباس گوسفندان پوشیده ولی قلبی چون گرگ دارند. زبانشان شیرینتر از عسل و کردارشان تلختر از عصارهی درختان تلخ است! آنان با خدا از در فریب و نیرنگ وارد شدهاند و او را به استهزا گرفتهاند! ولی باید بدانند که برای آنان فتنه و بلایی تدارک دیدهام که کارشناسترین مردم را به حیرت وا دارد! [۴۸۰].
[صفحه ۲۷۳]
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 − چهار =