احادیث و سخنان

آگاهان جامعه در کلام امام باقر

ستایشها و تمجیدهایی که از دانش و دانشمندان شده است، یکجانبه نیست بلکه دانش همانگونه که ارزش بشمار میآید و به عالمان و آگاهان شخصیت و منزلت عالی اجتماعی میبخشد و آنان را شایستهی پیروی معرفی میکند، از سوی دیگر مسوولیت ایشان را نیز افزون میسازد. و باید توجه داشت که مسوولیتهای دانش، تنها متوجه عالمان دینی نیست، بلکه هر نوع آگاهی و شناخت که بینش انسان را نسبت به هستی تقویت نماید و بتواند منشا خدمات اجتماعی و بشری و اخلاقی باشد و در خدمت جامعه و دین قرار گیرد، مسوولیتساز و تکلیفآور است. و کسانی که به این مسوولیتها توجه نکنند، و زمینهی گمراهی مردم را فراهم کنند، مستحق کیفری سنگین خواهند بود.
[صفحه ۲۷۲]
در آیهای از قرآن آمده است: «گمراهکنندگان و گمراهشدگان، در قیامت به آتش دوزخ سرنگون خواهند شد». [۴۷۸].
امام باقر (ع) در معنای آیه فرمود: منظور از گمراهکنندگان آنانند که عدل را میستایند ولی در عمل به ظلم و ظالم روی میآورند. [۴۷۹].
یعنی ارزشها را میشناسند و در مقام گفتار آن را خوب توصیف میکنند ولی در مقام عمل بدانها پایبند نیستند. و با پایبند نبودن آنها، مردمی که ایشان را الگوی خود قرار دادهاند به گمراهی کشیده میشوند.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = نُه