احادیث و سخنان

احادیث امام باقر آگاهان جامعه

ستایشها و تمجیدهایی که از دانش و دانشمندان شده است، یکجانبه نیست بلکه دانش همانگونه که ارزش بشمار میآید و به عالمان و آگاهان شخصیت و منزلت عالی اجتماعی میبخشد و آنان را شایستهی پیروی معرفی میکند، از سوی دیگر مسؤولیت ایشان را نیز افزون میسازد. و باید توجه داشت که مسؤولیتهای دانش، تنها متوجه عالمان دینی نیست، بلکه هر نوع آگاهی و شناخت که بینش انسان را نسبت به هستی تقویت نماید و بتواند منشأ خدمات اجتماعی و بشری و اخلاقی باشد و در خدمت جامعه و دین قرار گیرد، مسؤولیتساز و تکلیفآور است. و کسانی که به این مسؤولیتها توجه نکنند، و زمینهی گمراهی مردم را فراهم کنند، مستحق کیفری سنگین خواهند بود. در آیهای از قرآن آمده است: «گمراهکنندگان و گمراهشدگان، در قیامت به آتش دوزخ سرنگون خواهند شد». [۱] . امام باقر (ع) در معنای آیه فرمود: منظور از گمراهکنندگان آنانند که عدل را میستایند ولی در عمل به ظلم و ظالم روی میآورند. [۲] . یعنی ارزشها را میشناسند و در مقام گفتار آن را خوب توصیف میکنند ولی در مقام عمل بدانها پایبند نیستند. و با پایبند نبودن آنها، مردمی که ایشان را الگوی خود قرار دادهاند به گمراهی کشیده میشوند.
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[۱] عن ابیجعفر (ع) فی قوله تعالی: «فکبکبوا فیها هم و الغاوون» قال هم قوم وصفوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الی غیره. اصول کافی ۱ / ۴۷٫
[۲] شعراء / ۹۴٫
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم ۱۳۷۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو + = 8