احادیث اعتقادی, نقش تربیتی و ارشادی

احتجاج امام باقر علیه السلام با عبدالله بن نافع بن ازرق

عبدالله پسر نافع ازرق که از خوارج بوده به نقل کلینی (ره) در کافی میگوید چون ما از جنگ نهروان حساب خود را جدا کردیم
با آل علی علیه السلام تماس و آشنائی نداشتیم و من نمیدانستم از اولاد او کسی عالم و دانشمند باشد و این خود اول جهل او بود تا
پرسید امروز از اولاد علی کسی هست علم و دانش داشته باشد گفتند آری محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب من رفتم
با بزرگان اصحاب او تا به مدینه رسیدیم و اجازه گرفتیم او را ملاقات کنیم تا بر او وارد شدیم گفت این عبدالله نافع است؟؟ پرسید
با ما چه کار داری شماها که از ما بریدید و به دیگران پیوستید!! ابوبصیر گفت جعلت فداک این مرد گمان کرده که اگر عالمی
باشد و بداند که علی اهل نهروان را کشته با او به دشمنی بر میخیزد و اگر چنین کرده ظلمی نکرده است. امام جعفر صادق
علیه السلام فرمود آیا میل داری با هم سخن بگوئیم گفت آری فرمود فردا [صفحه ۲۰۶ ] صبح بیا تا مقداری صحبت کنیم آن روز
رفت و فردا با بزرگان اصحاب خدمت امام محمد باقر علیه السلام آمد امام باقر علیه السلام فرمود تمام مهاجرین و انصار و علمائی که
در مدینه هستند حاضر کنید بشنوند آنگاه یک خطبه مفصلی خواند و بیاناتی کرد که پاسخ انحراف و اشتباه و مغلطه آن خارجی
بود بدین شرح.
متن خطبه
بعد الحمد و الثنا الحمدلله الذی اکرمنا بنبوته و اختصنا بولایته یا معشر ابناء المهاجرین و الانصار من کانت عنده منقبۀ بعلی بن
ابیطالب فلیقم و لتحدث فرمود هر کدام از شماها خاندان مهاجر و انصار منقبتی از علی بن ابیطالب شنیده یا دیدهاید بیان کنید همه
حاضر بودند که آنچه میدانستند بگویند اما خود عبدالله بن نافع ازرق خارجی برخاست گفت من خود یک روایتی از مناقب علی
دارم که بیان میکنم و آن قائل به کفر علی بن ابیطالب پس از تسلیم حکمین است سپس حدیث خیبر را نقل کرد گفت: قال
(ص) لاعطین الرأیۀ غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرارا غیر فرار لا یرجع حتی یفتح الله علی یدیه. ابوجعفر فرمود
صفحه ۱۴۲ از ۲۶۹
در این حدیث چه میگوئی گفت در این حدیث شکی ندارم اما بعد از آن کافر شد. فقال ابوجعفر ثکلتک امک فرمود آیا خدا
علی بن ابیطالب را دوست میداشت درحالی که میدانست او اهل نهروان را خواهد کشت یا نه؟ اگر بگوئی میدانست و او را
دوست میداشت تو کافر شدی و اگر بگوئی دوست میداشت در حالی که میدانست او معصیت میکند یا نمیدانست که معصیت
میکند نسبت به خدا کافر شدی که انکار علم او کردی. خداوند علی را آفرید و او را میشناخت و به کار او واقف و عالم بود و
عمل او را اطاعت خود میدانست که او را دوست میداشت و دوستی او موقتی و ظاهری نبود – آنگاه امام محمد باقر فرمود برخیز
برو که تو کینهتوز و دشمنی او برخاست گفت ای والله که خوب سفید را از سیاه جدا میکند و خدا میداند به چه کس رسالت
[ خود را واگذار نماید. الله اعلم حیث یجعل رسالته. [صفحه ۲۰۷
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت − 8 =