اخلاق و فضائل

اخلاق یا شمیم مکارم اخلاقی

انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق حدیث نبوی چهارمین قسمت عمده مواد تعلیم و تربیت امام محمد باقر (ع) قسمتهای اخلاقی است
که بیشتر آن از خواص مکتب اسلام است. تردیدی نیست که غرض غائی و علت غائی ارسال رسل و انزال کتب تهذیب اخلاق
عمومی مردم است باید سطح فکر و دانش و علوم و بینش مردم را از ظلمات و تاریکی جهل و ضلالت به نیروی نور علم و فضیلت
بالا برد و روشن نموده تا مردم خود را بشناسند و وظیفه خود را در راه تکامل خود انجام دهند این نیاز مخصوصا در پایان دوران
صفحه ۳۰ از ۲۶۹
اموی بیش از هر عصری مورد توجه بوده. اگرچه همه وقت و همه جا انسان محتاج به تذکر است تا زشتیهای خود را برطرف
گرداند و به نیکوئیها بیاراید و به همین نظر آفریننده جهان در شرایع خود مخصوصا اسلام ارکان دین داروی امر به معروف و نهی
از منکر قرار داد تا به یک سبک روشن و مستقیم و کوتاه به شاهد مقصود که تتمیم مکارم اخلاقی است برسد ولی دوران آل
ابوسفیان و آلزیاد و آلمروان به قدری فساد اخلاق بوجود آورد که محیط تاریک گردید و به کلی مردم از راه روشن اسلام
منحرف گردیدند – و از اوج رقاء و ارتقاء اخلاقی به حضیض مذلت سقوط و نزول کردند اساس قبول اسلام در نظر خردمندان
همین علت غائی است که تهذیب نفوس و تتمیم مکارم اخلاقی است و یکی از حساسترین عوامل موفقیت و پیشرفت دین همین
اخلاق و صفات و خصال مسلمین بوده که با این سلاح نفسانی توانستند بر ملل و نحل مختلف و اقوام و قبایل متنوع نفوذ یابند و به
سرعت شگفتآمیزی مردم جهان را بدین اسلام دعوت نمایند و این قولی است که جملگی برآنند.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 × = یک