اخلاق و فضائل, معجزات و کرامات

از کرامات و فضائل امام باقر علیه السلام – درهم و دینار غیبی

جابر بن یزید میگوید: من نیازمند شدم به خدمت باقر العلوم علیه السلام رسیدم. نیاز خود را مطرح ساختم. امام فرمود در نزد ما
چیزی نیست. در این هنگام کمیت اسدی (شاعر اهل بیت (ع) وارد شد و اجازه خواست در منزلت اهل بیت شعر بگوید، امام اجازه
دادند. وی قصیده خود را خواند امام به خادم خویش فرمان داد، داخل اتاق شود و برای وی صله بیاورد. خادم یک کیسه درهم
۱۰۰۰۰ درهم) تقدیم کمیت میکند. [صفحه ۶۲ ] کمیت از امام اجازه میخواهد قصیده دیگری را بخواند، امام اجازه میدهد، )
کیسه دوم درهم نصیب کمیت میشود، برای بار سوم کمیت اجازه سرودن شعر میطلبد، حضرت اجازه میدهد و کیسه سوم را
نصیب خویش میسازد. در این هنگام کمیت اظهار میدارد من برای درهم و دینار شعر نگفتم و درهم ها را نمیپذیرد. امام به
خادم خویش دستور میدهد کیسه ها را به داخل اتاق برگرداند، وی کیسه ها را بر میگرداند. جابر میگوید، من در خویش
احساس دلتنگی کردم که چگونه امام به من اظهار کرد درهم یافت نمیشود، در حالی که به کمیت سه نوبت درهم صله دادند!
وقتی اظهار کردم حضرت فرمود، جابر وارد اتاق شوید وقتی وارد آن اتاق شدم، چیزی نیافتم. به نزد حضرت باز گشتم. حضرت
فرمود ما چیزی از تو پنهان نساختیم. آن گاه حضرت دست مرا گرفته به داخل اتاق برد، پای خویش را بر زمین زد، من دیدم چیزی
همانند گردن شتر، طلا از زمین بیرون آمد. آن گاه به من فرمود جابر نگاه کن، این حقایق را ببین، لیکن هیچ فردی جز افراد مطمئن
از برادران خویش را از این حادثه با خبر مساز و بدان که خدا به آن چه ما اراده کنیم ما را توانمند ساخته است و بدان زمام و اختیار
.[ زمین به دست ماست، ان الله اقدرنا علی ما نرید. [ ۱۱۹
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش × 5 =