احادیث و سخنان

استفاده از دانش در سخنان امام باقر

دانش، قدرت و توانایی است و چه بسا دانشمندان وسوسه شوند تا به اتکای قدرت علمی خود بر جامعه فخر فروخته و یا بر آنان سلطه پیدا کنند. امام باقر (ع) در تخطئهی چنین ایده و روشی، فرموده است: کسی که به تحصیل دانش روی آورد، بدان انگیزه که در پرتو علم خویش بر اهل دانش فخر فروشد، یا با سست اندیشان سادهلوح به جدل و ستیز پردازد، یا مردم را متوجه و شیفتهی خود سازد، جایش در آتش است، همانا ریاست، تنها شایستهی صالحان میباشد. [۱] . یعنی کسی که با انگیزههای نادرست به دانش دست یافته باشد، هر چند از عهدهی کاری بر آید، از نظر روحی شایستهی تصدی امور و ریاست نیست.
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[۱] من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیه، فلیتبوء مقعده من النار، ان الرئاسة لا تصلح الا لاهلها. اصول کافی ۱ / ۴۷؛ باب المستأکل بعلمه و المباهی به، حدیث ۶٫
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم ۱۳۷۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 × = شانزده