سیره عملی و رفتاری

امام باقر استفاده از تذکر در مسیر اصلاح

در بینش امام باقر (ع)، امر به امر به معروف و نهی از منکر ضروریترین گامی است که باید در طریق اصلاح جامعه و حتی برای حفظ سلامت و صلاح جامعه، برداشته شود.
مبارزه با کجرویها و اصلاح مفاسد اجتماعی و جباریت حاکمان، همیشه مستلزم حرکتهای قهرآمیز و خونین نیست، بلکه نخست باید با منطق، اهداف، خواستهها و ارزشها را مطرح کرد، و زمینهی تحول فکری و فرهنگی را پدید آورد و در صورت تأثیر نکردن آن، به مواضع قهرآمیز روی آورد. امام باقر (ع) میفرماید: همانا امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیا و شیوهی صالحان است. تکلیفی است بزرگ، که همهی واجبات و ارزشهای ضروری در پرتو آن تحقق میپذیرد، و اندیشهها در نتیجهی آن از گزند خناسان ایمن میماند، و راهها به وسیلهی آن، امنیت پیدا میکند و روابط اقتصادی سالم شکل میگیرد و حق مظلومان از ظالمان، باز گرفته میشود. زمین آباد میگردد و از دشمنان انتقام گرفته میشود و کارها سامان مییابد. [۱] .
و میفرمود: بد جامعهای است آن جامعهای که امر به معروف و نهی از منکر را ارج ننهد و با دید عیبجویی به آن نگاه کند! [۲] .
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[۱] ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل الأنبیاء، و منهاج الصلحاء، فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر. وسائل الشیعة ۱۱ / ۳۹۵؛ فروع کافی ۵ / ۵۶٫
[۲] بئس القوم یعیبون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. فروع کافی ۵ / ۵۷٫
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم ۱۳۷۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ هشت = 17