حوادث، وقایع، هجرت, نقش اجتماعی

امام باقر علیه السلام و جریانهای اجتماعی

منظور از جریانهای اجتماعی ایده و آرمان هایی است که در میان طیف عظیمی از جامعه شکل گرفته و تداوم مییابد. بنابر این
جریان اجتماعی غیر از جریانهای سیاسی مقطعی است. و نیز غیر از مسائل فرهنگی از هم گسسته میباشد. حتی جریان اجتماعی به
شکلگیری یک مرام و ایده در برههای از زمان کاربرد ندارد؛ بلکه جریان فکری که افزون بر این که درجامعه استقرار یافته، در
نامیده میشود. جریانهای اجتماعی به دو نوع عمده تقسیم میشوند. یکی « جریانهای اجتماعی » ، نسلهای بعدی نیز تداوم مییابد
صفحه ۵۱ از ۱۱۰
جریان هایی که ایده و پایگاه آنان حق است و در واقع جریانهای اجتماعی حق مدارند. دیگری جریان های اجتماعی با گرایشها
و اهداف باطل. این نکته در نوشتارهای پیش تحقیق شده است [ ۲۳۷ ]، که در یک جامعه ممکن است هر دو نوع جریان اجتماعی
شکل بگیرند و در چالش یکدیگر باشند. بدین خاطر وقتی سخن از جریانهای اجتماعی یک جامعه است، کاربرد این عنوان عام و
شامل است هر دو قسم از جریان ها را در بر [صفحه ۱۳۳ ] می گیرد. هم جریانهای اجتماعی حقمدار و هم جریانهای اجتماعی
باطلگرا را پوشش میدهد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پنج × 5 =