معجزات و کرامات

امام باقر علیه السلام و خبر از خلافت منصور

ابونعیم اصفهانی مینویسد: سلام بر ابیجعفر محمد بن علی که عزت و شرافت و تقوی را عملا به مردم نشان داد. امام قطبالدین
ابیسعید هبۀ الله ابیالحسن نهاوندی از ابیبصیر روایت میکند که در مسجد مینشستم و درس علم و فضیلت میداد یک روز قبل
از آنکه هنوز منتقل به بنیعباس شود منصور ابوجعفر و داود بن سلیمان وارد شدند داود سلام کرد امام محمد باقر او را جواب داد و
منصور یک گوشه دیگری از مسجد پیغمبر نشست حضرت امام محمد باقر فرمود چرا دوانیقی نزدیک نیاید او جفا کرده و میبینم
چند صباحی نگذرد که او بر گردن مردم سوار شود – و شرق و غرب عالم را بگیرد – داود برخاست نزد منصور رفت جریان را به
او گفت منصور برخاست با ادب نزد امام پنجم آمد مانند همه کسانی که قبل از نیل به یک مقام و منصبی خضوع و خشوع دارند
زمین ادب بوسه زد و چون میدانست گفتار [صفحه ۳۶۱ ] ائمه معصومین حجت و حقیقت است میخواست از آن امام اتخاذ سند
کند و یقین نماید حضرت فرمود حتما این منصب به تو میرسد گفت آیا پس از من خلافت به فرزندانم هم میرسد فرمود آری
پرسید مدت سلطنت بنیامیه طولانیتر بود یا سلطنت بنیعباس فرمود از بنیعباس طولانیتر میشود شما سلطنت را مانند گوی به
کودکان خود دست به دست میسپارید ابوجعفر منصور چون به خلافت رسید به احترام این پیشگوئی نسبت به امام باقر عرض ادب
صفحه ۲۲۲ از ۲۶۹
.[ کرد و متعرض او نشد. [ ۸۳
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× دو = 4