معجزات و کرامات

امام باقر علیه السلام و خبر از شهادت زید

در کتاب دلایل حمیری از زید بن حازم نقل میکند که در خدمت امام محمد باقر علیه السلام بودیم که زید بن علی برادرش
گذشت امام فرمود دیدی این مرد را او در کوفه خروج میکند و کشته میشود و سر او را جدا میکنند. حسین بن راشد نیز همین
خبر را روایت میکند که در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم که فرمود خداوند رحمت کند عمویم زید را وقتی میخواست
خروج کند پدرم فرمود یا زید خروج نکن انی اخاف ان تکون المقتول المصلوب بظهر الکوفه اما علمت یا زید لا یخرج احد من
ولد فاطمه علی احد من السلاطین قبل خروج السفیانی الا قتل؟ فکان الامر کما قال ابی همان طور که پدرم فرمود زید قیام و خروج
کرد و او را کشتند و فرمود هیچ یک از اولاد فاطمه و علی نیستند که قبل از خروج سفیانی قیام کنند مگر آنکه کشته شوند.
عبدالرحمن بن یحیی بن سعید روایت میکند که یکی از بنیهاشم گفت در حضور امام محمد باقر بودیم که زید برادرش هم
حضور داشت مردی شاعر از اهل کوفه آمد حضرت فرمود آیا چیزی درباره ما نگفتهای او گفت درباره برادرت بیتی چند گفتهام
لعمرک ما کان ابومالک بوان و لا بضعیف قواه و لا ما لدیه نازع یعادی اخاه اذا ما نهاه لان سدته سد مطواعه و مهما و کلت الیه
کفاه حضرت امام محمد باقر دست به شانه برادرش گذاشت فرمود این شعر در وصف تو میباشد پناه به خدا میبرم که تو در عراق
[ کشته شوی. [صفحه ۳۶۲
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 9 = هجده