نقش اجتماعی, نقش تربیتی و ارشادی

امام باقر علیه السلام و رعایت حقوق و نیازهای روحی همسران

زاهد نمایان و تنگ نظرانی که عبادت و تقوا را در انزوا و کسالت و جمود میبینند و با ترک شؤون زندگی و رفتارهای اجتماعی
درصدد راهیابی به مقامات معنوی هستند! واقعیات حیات را نادیده گرفته و به جای پیروی از تمامیت وحی، تشخیصهای
نادرستشان را، ملاک حق میشمرند، تشکیل زندگی خانوادگی را مانع وصول به حق پنداشته و رعایت حقوق و نیازهای طبیعی و
واقعی همسران را در خور دنیاگرایان میدانند! و در جهت ضدیت با فطرت و طبیعت و نظام هستی بر میخیزند، اما در مکتب اهل
بیت (ع) و زندگی امام باقر (ع) اثری از این گونه حرکتها نیست، بلکه هر حقیقتی در جای خود مورد توجه قرار گرفته است. از
آن جمله نیازهای روحی همسران است که معمولا در نگاه انسانهای سطحی مورد غفلت و بیمهری قرار میگیرد، ولی در زندگی
امامان (ع) به عنوان یک واقعیت مورد توجه بوده است. گروهی از مردم به حضور امام باقر (ع) رسیدند، در حالی که امام خضاب
۴۰۲ ] کرده بود. تازه واردان، از علت خضاب کردن آن حضرت، جویا شدند. امام علیهالسلام فرمود: چون زنان از آراستگی شوهر ]
[ خویش شادمان میشوند، من برای همسرانم خضاب کرده و خود را آراستهام. [ ۴۰۳ ]. [صفحه ۲۲۵
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


چهار − = 0