سیره عملی و رفتاری

اندیشه بالنده امام باقر

اندیشه بالنده امام همام پندارهای محمد بن منکدر را این گونه شفاف میسازد: اگر در این حال از دنیا بروم در طاعتی از اطاعتهای خدا از دنیا رفتهام و به آن افتخار خواهم نمود. من تلاش میکنم تا زندگی خویش را تامین کنم تا به همانند تو و مردم محتاج نشوم. من از آن گونه مرگ بیمناک هستم که در حالی رحلت کنم که در حال انجام گناه باشم، و انما کنت اخاف الموت لو جائنی و انا علی معصیه من معاصی الله. [۱۲۸].
اندیشه آن گونه شفاف و وحیانی است که تمام کژراهگی را سامان میدهد؛ که کار و تلاش و سازندگی دنیاخواهی نکوهیده نیست. تلاش برای تامین زندگی خویش و بینیازی از دیگران افتخار هر مسلمان است. چه افتخاری از این بهتر که من در حالی رحلت کنم که در تلاش و سازندگی هستم و برای معاش خویش و بینیاز شدن از دیگران مینمایم.
همچنین این نکته ی برجسته از اندیشه و سیره ی امام، شفاف است که کار و تلاش برای هیچ کس عار و ننگ نیست. حتی اگر شخصیت برجستهای همانند باقر العلوم علیهالسلام باشد، نه تنها کار و تلاش عیب نیست، بلکه افتخار است. این اندیشه اصلاح کژ اندیشیهاست که برخی چون خود را شخصیت میپندارند، و یا چون از موقعیت اجتماعی برتر بهرهمند هستند؛ کارهای این گونه را بر خود هموار نمیسازند. کار و تلاش این گونه را در تضاد با شخصیت خویش میپندارند!
[صفحه ۶۹]
امام همام بر این پندارهای غلط، خط بطلان میکشد و پیروان خویش را از این گونه پندارهای بیاساس هشدار میدهد. مبادا که این کژراهگی ها در زندگی آنان راه یابد. اندیشه بالنده امام ترغیب بر تلاش و سازندگی و آبادگری است. از سستی و تنپروری و بیهمتی که آسیب سعادت انسان است بر حذر میدارد. این است اندیشه بالنده و رفتار سترگ و سازنده امام همام. و این اندیشه و سیره از فضایل برتر امام میباشد که فرزند فاطمه (سلام الله علیها) از خود به یادگار می نهند؛ که عبادت تنها به نماز و روزه حج و عمره و تلاوت قرآن و… نیست. کار و تلاش سازنده و آبادگری، بزرگترین فضیلت و عبادت خداست؛ که هر کس در آن حالت رحلت کند، در حالی رحلت نموده است که برای وی افتخار است. همانند رزمنده جبهه نبرد که هنگامی که به شهادت میرسد، در حال افتخار به جان آفرین جان سپرده است. که تلاشگر سازنده همانند مجاهد رزمنده میباشد، الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله! [۱۲۹].
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 + = یازده