احادیث و سخنان

انگیزه دعا در کلام امام باقر

چنان که یادآور شدیم از روایات معصومین (ع) استفاده میشود، هر گونه گریه و تضرع در پیشگاه خداوند از ارجمندی بالا برخوردار نیست. بلکه آن دعا و نیایش و گریه و تضرعی نزد خداوند، محبوبترین است که تنها و تنها برای خدا باشد.
امام باقر (ع) میفرماید: هیچ قطرهای نزد خداوند ارجمندتر و محبوبتر نمیباشد، از قطرهی اشکی که در تاریکی شب و از خوف خدا فرو ریزد و برای غیر خدا نباشد [۵۱۴].
با این حال، نباید غافل بود که، اصولا توجه به خداوند و اتکا و اعتماد به او، حتی در زمینهی امور مادی و دنیوی، لازم و ارجمند است. چنان که امام باقر (ع) در دعاهای خود میفرمود: خداوندا! از پیشگاهت، رفاه و آسایش در زندگی تا پایان عمرم را، خواستارم. معیشت و امکاناتی که به وسیلهی آنها بتوانم تو را عبادت و اطاعت کنم و به بهشت و رضای تو دستیابم… خداوندا! دنیا را چون زندانی برایم قرار مده و جدا شدن از آن را برایم دشوار نگردان… [۵۱۵].
امام (ع) در این بیان، زندگی همراه با آسایش را در جهت عبادت و بندگی خدا آرزو کرده است و نه رفاه و آسایشی که وسیلهی دلبستگی انسان به دنیا و غفلت از خدا و یاد خدا و اطاعت او شود!
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نُه + = 10