امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

اوضاع فرهنگی زمان امام باقر علیه السلام

امور فرهنگی زمینه ساز پایه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه است. به همین خاطر مسائل فرهنگی نقش پایهای به عهده
دارند که باید با نگری ژرف به آنها نگریست. اوضاع فرهنگی زمان امام باقر علیه السلام امری بس پیچیده به نظر میرسد. [صفحه
۱۴۷ ] برای شفاف نمودن این موضوع مهم باید قدری به دوران پیش برگشت تا واقعیتهای فرهنگی زمان امام باقر علیه السلام
شفاف شده، آنگاه اهمیت اقدامهای فرهنگی باقر العلوم علیه السلام پدیدار گردد. چه بسا بدون آشنایی به اوضاع فرهنگی پیش از
آن زمان و نیز زمان حضرت، اهمیت احیا و شکوفایی فرهنگ دینی باقرالعلوم علیه السلام خیلی آشکار نگردد. بدین خاطر به ناچار
اندکی به عقب باز گشته و اوضاع فرهنگی و زیر ساختهای بنیان فرهنگی جامعه اسلامی در زمان بعد از رحلت رسول الله صلی الله
علیه و آله و سلم یعنی زمان خلفا و به خصوص زمان اوج اقتدار حاکمیت حزب عثمانیه مورد نگر قرار میدهیم تا اوضاع فرهنگی
جریان بزرگ اجتماعی حزب حاکم اندکی شفاف شود. با بررسی این محورها راه برای بررسی و اقدامهای فرهنگی باقر العلوم
علیه السلام نیز هموار خواهد گشت.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 1 = یک