احادیث و سخنان

بخشهای قرآن در سخنان امام باقر

نزل القرآن اربعه ارباع ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال و ربع فرایض و احکام
امام محمدباقر علیه السلام در تعلیمات تربیتی و کلاسی خود که قرآن را برای اصحابش تعریف و وصف کرده فرمود قرآن چهار قسم است که شامل تمام شئون زندگانی اجتماعی آدمی است.
اول- یک بخش قرآن که یک چهارم آن را تشکیل میدهد در حق ما اهل بیت است که مبین و مفسر عالم به قرآن و راسخ در علوم اسما هستیم و بدون تفسیر و تاویل و تبیین ما فهم قرآن مشکل است.
دوم- یک چهارم قرآن درباره دشمنان ما میباشد که آنها از نظر خصومت و تیرهبختی خود و تیره ساختن محیط برای محرومیت مردم از قرآن تعریف و وصف شده و نتیجه نهائی کار آنها برای عبرت آیندگان ذکر شده است.
سوم- یک چهارم دیگر قرآن شامل فرایض و احکام و اصول عقاید و فروع دین است که فقه
[صفحه ۱۴۵]
و احکام آن باشد میباشد – که درباره آن کتب فراوان به نام احکام دین – احکام قرآن – احکام اسلام نگاشتهاند.
چهارم یک چهارم دیگر امثال و حکایات و قصص گذشتگان است که از نظر نتیجه نهائی دعوت آسمانی پیغمبران و اقبال و ادبار ملل و اقوام و عشیره گذشتگان و نتیجه کار آنها میباشد که قرآن برای عبرت اخلاف اسلاف بیان فرموده است و در پایان این خبر میفرماید ما کرائم قرآن هستیم.
حضرت امام محمدباقر علیه السلام به یکی دیگر از شاگردانش میفرماید: قرآن در سه قسمت نازل شده و البته این هر دو یکی است که میفرماید القرآن نزل اثلاثا ثلث فینا و فی احبائنا و ثلث فی اعدائنا و عدو من کان قبلنا و ثلث سنه و مثل
فرمود قرآن بر سه قسم نازل شده یک قسمت آن در حق ما و در حق دوستان و یک ثلث درباره دشمنان ما و دشمنان آنان که پیش از ما اولیاء خدا بودهاند و یک ثلثش حاوی سنت و مثل است.
در هر حال قرآن شامل تمام نیازهای بشری است و کاملترین مثل اعلای هدایت و ارشاد است و البته این که امام به یکی از اصحابش میفرماید قرآن بر چهار قسم یا سه قسم نازل شده منظور این نیست که بر سه یا چهار قسمت متساوی یا ترتیب قسمت قسمت باشد بلکه به طور کلی اگر قرآن را درباره مطالب تقسیم کنیم به این سه یا چهار طبقه مطالب یا بیشتر و کمتر تقسیم میشود که امام علیه السلام میخواهد فکر مسلمین را درباره مطالب متنوع و تقسیم موضوعی و تفکیک طبقهبندی جلب فرماید که همه بدانند و روی مبانی منظور نزول قرآن تدبر و تفکر و تعقل نمایند و از علوم و فنون ادبی و تربیتی آن بهرهمند گردند.
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 × شش =