از دیدگاه اهل بیت

بشارت پیامبر به دوازده امام

این مجموعه روایات در کتابهای روایی شیعه و اهل سنت با بیانهایی گوناگون آمده است که ملاحظهی آنها هرگونه تردید را میزداید و صدور چنین بشارتی را از سوی پیامبر (ص) به مرز اطمینان و یقین میرساند.
طرح تفصیلی این روایات در این مجموعه نمیگنجد، و ما از تذکر اجمالی این گونه احادیث هدف دیگری را دنبال میکنیم که عبارت از گردآوری قراین و شواهد روشن و تردیدناپذیری برای اثبات امامت باقرالعلوم (ع) است، زیرا در صورت پذیرش این گونه روایات، مجالی برای تردید در امامت باقرالعلوم (ع) نمیماند؛ چه، در میان قائلان به امامت ائمه دوازدهگانه، تنها یک نظر و یک عقیدهی مشترک وجود دارد و کسی نیست که امامت ائمهی دوازدهگانه را پذیرفته باشد، ولی در امامت باقرالعلوم (ع) تردید کرده، فرد دیگری را به عنوان امام بشناسد.
وانگهی، در برخی از روایات مورد نظر، نام و نسب هر یک از ائمه به صراحت
[صفحه ۲۹]
تعیین شده، زمینهای برای ابهام و سرگردانی وجود ندارد.
اکنون با این بینش به نمونهای از این مجموعه روایات اشاره میکنیم:
رسول خدا فرمود: بعد از من دوازده امیر خواهد آمد که تمامی آنان از قریش میباشند. [۴۷].
در برخی از این احادیث به جای تعبیر امیر واژهی خلیفه آمده است.
در این گونه احادیث که اهل سنت نقل کردهاند، گرچه لفظ امام یا ائمهی دوازدهگانه نیامده است، اما دلایل قطعی وجود دارد که روایات یاد شده تنها با بینش امامیه سازگار است و فقط بر ائمه دوازدهگانه انطباق مییابد.
از جمله دلایل روشن، این است که احادیث یاد شده در مقام بشریت میباشد و لحن و آهنگی تبشیری دارد، و اگر کسی تلاش کند تا این احادیث را بر کسانی چون معاویه و یزید و عبدالملک مروان و ولید… تطبیق نماید، تلاشی مذبوحانه و بیثمر کرده است، زیرا اکثر اینان مرتکب بدترین جنایات در تاریخ اسلام شدهاند و معنا ندارد که پیامبر اسلام (ص) به آمدن آنان بشارت داده باشد. [۴۸].
علاوه بر این، چنان که گفتیم، در روایات دیگری، ویژگیها و حتی نام یکایک امامان به صراحت یاد شده است:
ابنعباس گوید: مردی یهودی نزد رسول خدا (ص) آمد تا با سوالهایی پی به صدق رسالت آن حضرت ببرد، یکی از پرسشهای او این بود که: اوصیای شما کیانند؟ زیرا هیچ پیامبری نبوده جز آن که وصی داشته است، چنان که موسی بن عمران، یوشع بن نون را وصی خود قرار داد.
پیامبر (ص) در پاسخ او فرمود: وصی من علی بن ابیطالب و پس از او حسن و
[صفحه ۳۰]
حسین و در پی آنان نه امام از نسل حسین خواهند بود.
آن مرد خواهش کرد که پیامبر (ص) به نام هر یک از امامان تصریح کند.
پیامبر (ص) فرمود: پس از حسین فرزندش علی و پس از او فرزندش محمد و بعد از وی فرزندش جعفر و… [۴۹].
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش + 3 =