نقش تربیتی و ارشادی

تعلیمات امام محمد باقر علیه السلام در توحید

سید مرتضی در امالی مینویسد یک اعرابی آمد نزد اباجعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام گفت آیا خدای خود را دیدهای ارایت
ربک حین عبدته؟؟ قال (ع) لم اکن لا عبد شیئا لم اره فرمود من معبودی را که نمیبینم عبادت نمیکنم. فقال کیف رأیته؟! فقال
(ع) لم تره الابصار بمشاهدة و العیان بل رأته القلوب بحقایق الایمان لا یدرک بالحواس و لا یقاس بالناس معروف بالآیات منعوت
بالعلامات لا یجوز فی القضیه هو الله الذی لا اله الا هو [صفحه ۱۸۰ ] فرمود معبود به چشم سر مشاهده نمیشود بلکه به چشم دل و
حقیقت ایمان مشهود میگردد خدای عالم به حواس ظاهر و قیاس به مردم نیست که هر که را با چشم سر ببینیم بشناسیم و اگر
نبینیم نشناسیم یا به گوش بشنویم تا بشناسیم بلکه باید به دیده بصیرت قلبی او را درک کرد و آثار و آیات معنوی او در دلها
مشهور و آشکار است بالعیان با بصیرت و بینائی فهمید – جایز نیست محلی را نشان دهید بگوئید این خداوند است نه بلکه او خالق
زمان و مکان است و برتر و بالاتر از وهم و تصور مشار بالبنان است. آن خدائی است یگانه که جز او خدائی نیست!! – اعرابی که
این درس را شنید گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته و نظیر آن را ذعلب یمانی از جدش امیرالمؤمنین (ع) که در نهجالبلاغه بیان
فرموده است. حضرت امام محمد باقر (ع) در تفسیر آیات توحید بسیاری از نکات یگانگی حق را درس داده و فکر مردم را به طرف
مهندس بزرگ عالم آفرینش جلب فرمود و اندیشه متقن و محکمی درباره اینکه این عالم با این همه مواد طبیعی خود به خود به
وجود نیامده و از قدرت و علم و توانائی یک خالق محیط و مدبری ساختمان شده که عقل بشر از درک ذات مقدس او عاجز است
و تنها اقرار به وجود او از راه درک مصنوعات کافی است که در پیشگاه علم و قدرت و خلاقیت و حیات او سر تعظیم و اطاعت
فرود آوریم و بدانیم که نه تنها ما بشر در محور گردش این فکر سیر میکنیم بلکه تمام موجودات در عالم سعه وجودی خود تسبیح
و تقدیس و تحلیل وجود واجب الوجود حق را نمینمایند به ظاهر این کرنش و تعظیم در تمام اعیان ثابته موجود است که: برگ
درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
صفحه ۱۲۸ از ۲۶۹
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه − = 1