امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

تلاشهای فرهنگی امام باقر العلوم علیه السلام – ساماندهی فرهنگی

حراست تشکل همسو
همان گونه که یادآوری شد، بیشترین تراکم فشار از سوی حزب عثمانیه در جهت فروپاشی تشکل همسوی اهل بیت (ع) شکل
میگرفت. زیرا که بیشترین خطر از جانب این تشکل متوجه حاکمیت بنیامیه بود. به همین خاطر تلاشهای پر ثمر و مستمر عترت
برای حراست و تداوم این جریان معطوف میباشد. هر کدام از امامان با توجه به ویژگیهای زمان خودشان تدبیرهای متناسب در
چالشگری علیه ترفندهای مخالفان اندیشیده و با کاربرد آن تدبیرها توانستهاند از هویت تشکل حراست نموده و تشکل را از
بحرانهای اجتماعی و فرهنگی عبور دهند. شکوفایی موقعیت اجتماعی باقر العلوم علیه السلام که در بخش پیشین اشاره شد، گواه
صادقی بر این مدعی میباشد. امام از آن گونه موقعیت برتر بهرهمند بودند، که در حجاز و نیز عراق که دو مرکز اصلی پایگاه دینی
و اجتماعی مسلمانان را شکل میدادند؛ بهترین موقعیت از آن عترت بود. امام باقر علیه السلام در هر اجتماعی که آشکار میشد، چه
در مدینه و چه در مکه و حتی در شام پایتخت تباهی، انبوه شیفتگان دور امام را احاطه میکردند و از دانش و فضل حضرت بهره
میبردند. امام در عراق پیامبر و امام مردم عراق معروف بود. در حجاز و دیگر مناطق یادگار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و
وارث دانش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و باقر العلوم لقب داشت. [صفحه ۲۱۸ ] به نظر میرسد امام همام برای حراست از
این تشکل و تداوم جریان بزرگ اجتماعی که به رغم حزب حاکم چالشگری مینمود، بیشترین توجه را به تحکیم پایههای فرهنگی
این تشکل معطوف داشته است. غنی ساختن فرهنگ، معارف، احکام و تأسیس مدارسی که فرهنگ قرآن و عترت را با شکوهتر
بارور سازد، تربیت شاگردان و فرزانگان بی شمار، بیان فضایل محوری آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین تلاشها را
در این راستا شکل میدهد. خطرآفرین ترین بحران در زمان باقر العلوم علیه السلام بحران فرهنگی؛ یعنی آشکار شدن بدعتها و
انتشار احادیث ساختگی و چهره سازی به رغم عترت و ترویج فرهنگ تباهی بود، که امام در برابر آنها با فرهنگ غنی کوثر،
معارف قرآن و عترت به چالش برخاست. امام با دایر نمودن حوزه های فقه و فرهنگ و تربیت شاگردان، این تشکل را از نظر
فرهنگی پایدار ساخت. به گونهای که طوفان تهاجمهای فرهنگی دشمن، در آن تأثیرگذار نشد. این همان حراست و ساماندهی
تشکل همسوی عترت است، که از جانب امام شکل میگیرد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × = 8