گسترش و ترویج علوم

توصیف امام باقر در توحید ذات

محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در زمینهی اوصاف خداوند نقل کرده است: «انه واحد صمد، احدی المعنی، لیس بمعان کثیره مختلفه» [۱۵۶] همانا او یکتای بینیازی است که همه به او نیازمندند [۱۵۷] حقیقتی است بسیط و یگانه، در او معانی و حقایق متعدد و مختلف راه ندارد.
محمد بن مسلم میگوید، به امام عرض کردم: برخی از مردم عراق معتقدند که خداوند با چیزی میشنود و با چیز دیگری میبیند!
امام باقر (ع) فرمود: دروغ گرفته و ملحد شدهاند. خداوند بزرگ را به غیر تشبیه کردهاند. او شنوایی بیناست. با همان چیز که میبیند، میشنود و با همان چیز که میشنود، میبیند.
محمد بن مسلم میگوید: برخی مردم عراق گمان میکنند که بینایی خداوند بر چیزی است که آن را درک کرده و تعقل نماید!
امام باقر (ع) فرمود: اندیشه، فکر و تعقل از ویژگیهای مخلوق است و خداوند از صفات مخلوق مبرا است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت + 1 =