احادیث و سخنان

تکلم قرآن در کلام امام باقر

یکی از مسائل مورد توجه حکماء این است که انسان دارای ارادهای است خلاقه و خلاقیت نفس در این نشئه بر حسب مراتب نیروی ایمان و قوت قلب و مقتضیات زمان و مکان و اوضاع و احوال عمل میکند و در نشئه آخرت بر حسب مراتب مجردات خلاقیت دارد چنانچه در بهشت ذکر شده است.
مصداق این حقیقت این است که قرآن – نماز – روزه عمل خیر در آخرت مجسم میشود و به صورتهای فریبنده و جاذب جلب نظر میکند و قرآن به سخن میآید یعنی سخنان الهی
[صفحه ۱۴۹]
که اکنون در این عالم به صورت قرآن صامت ساکت است در عالم آخرت به صورت ناطق تجلی میکند.
این بحث در کلام بسیار مفصل و مشبع است که ما فقط اکنون از تعلیمات امام محمدباقر (ع) استفاده میکنیم – حضرت امام باقر (ع) پس از بیان تجلی قرآن به صورتهای مختلفه بر مومنین شرح رفتار مردم را با آن ناموس الهی تشریح میفرماید – راوی میگوید یابن رسول الله آیا قرآن تکلم میکند؟
حضرت امام محمدباقر (ع) تبسمی نموده فرمود: روز قیامت اعمال و افعال شما را بر قرآن عرضه میدارند پس از آنکه به ساحت دیوان محاسبات حق تسلیم نمایند عرض علی القرآن فیقال له هل رضیت بما صنع بولیک قرآن با صراحت میگوید یا رب انی استقل هذا فزده مزید الخیر
پروردگارا این بنده تست تو به کارهای او داناتری او در دنیا به قرائت تلاوت و تعلیم و تعلم من مراقبت داشت و رعایت دوستی و دشمنی را میکرد تو هم بر خیر او بیافزا.
آنگاه میفرماید یا سعد «آن کسی که سئوال میکند» نه تنها قرآن به سخن میآید نماز هم تکلم میکند.
رحم الله الضعفاء من شیعتنا انهم اهل تسلیم ثم قال نعم یا سعد و الصلوه یتکلم و لها صوره خدا رحمت کند ضعفای شیعیان ما را که اهل تسلیم هستند و در مراتب علم و دانش و تفکر و تعقل ضعیف میباشند و از قدرت و عظمت خداوند بیخبرند – نمیدانند که نماز هم روز قیامت با آنها سخن خواهد گفت و هل الناس الا شیعتنا فمن لم یعرف الصلوه فقد انکر حقنا ثم قال یا سعد اسمعک کلام القرآن یعنی این مردم جز شیعیان بقیه انکار مقام ما را کرده اند و نمیدانند که نماز از آنها بازخواست میکند و قرآن خود تصریح بر این معنی دارد که میفرماید.
ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر نماز نهی از فحشاء و منکر میکند و ذکر و یاد خدا از آن بزرگتر است آنگاه فرمود فالنهی کلام بالفحشاء و المنکر رجال و نحن ذکر الله و نحن اکبر یعنی کلمه نهی در آیه شریفه مراد کلام و فحشاء و منکر مردان میباشد و ذکر خدا ما هستیم که بزرگتر از صلوه میباشیم مراد این است که امام برتر و بالاتر از نماز است زیرا آنها هستند که نماز را میآموزند و یاد آنها بزرگتر از نماز است حاصل
[صفحه ۱۵۰]
کلام امام این است که آن کس که قرآن را بخواند و حفظ کند و به کار بندد روز قیامت قرآن به صورت یک مسلمان بسیار با کر و فر و نورانی و باعظمتی بر صفوف مسلمین بری و بحری میگذرد و به صورت شهیدی که واصل به مقام خود شده باشد تجلی میکند و در هر نقطهای که مرد مسلمانی خدمت به راه دین کرده باشد او را به جمال منور خود بهرهمند میسازد. قرآن در روز قیامت به صورت فرشته زیبائی تجلی میکند که مردم میگویند آیا نبی مرسل است و پیغمبران گویند فرشته مقرب است آنگاه خطاب میشود که نه پیغمبر مرسل و نه فرشته مقرب بلکه تلاوت کننده قرآن است که تمام صفوف بشری آن را زیارت کنند و از مقابل چشمش میگذرانند.
امام پنجم به یکی دیگر از اصحاب خود میفرماید قرآن به صورتی دیگر نمایان میشود و او میپرسد به چه صورت قال (ع) فی صوره رجل شاحب متغیر ببصره اهل الجمع فیاتی من شیعتنا الذی کان یعرفه و یجادل به اهل الخلاف فیقوم بین یدیه فیقول ما تعرفنی فیقول نعم فیقول القرآن انا الذی اسهوت لیلک و انصبت عینیک الاذی و رجمته بالقول فی الاوان کل تاجر قد استوفی تجارته و انا ورائک الیوم
فرمود قرآن به صورت نزار و متغیر و دیگرگون میآید – قرآن در نزد کسی که آن را خوانده و احترام گذاشته میرود خود را معرفی مینماید و میگوید تو بودی که در تنها و تاریکی قرآن میخواندی و مفاد و مدلول آن را نصبالعین خود قرار میدادی و نزد پیشگاه حق شفاعت او را میفرماید
برگرفته از کتاب زندگانی امام محمد باقر علیه السلام نوشته آقای حسین عماد زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 × هشت =