احادیث و سخنان

حدیث امام باقر در شب قدر

در فضیلت لیله القدر سخن بسیار است و در این نکته که لیله القدر کدامین شب از شبهای ماه رمضان است، سوالی است که جواب آن آسان نیست. زیرا بر عموم مردم شب قدر نامشخص است. تنها همین مقدار معلوم است که شب قدر در میان شب های ماه رمضان است. گرچه ممکن است پیروان راستین عترت به آن درجهای از منزلت بار یابند که بتوانند شب قدر را تشخیص دهند. لیکن در این راستا نکته دیگری نیز معلوم است و آن این که شب قدر بر عترت آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده نیست.
عترت آگاه به این حقیقت میباشد و میداند شب قدر کدام شب است. زیرا آن شب که شب فرود فرشتگان بر عترت است بر آنان پوشیده نمیتواند باشد. چگونه ممکن است شب قدر که در آن شب امام همام محل آمد و رفت فرشتگان است، بر وی پوشیده باشد؟! شب قدر شب فرود آمدن فرشتگان و بلند مرتبه ترین فرشته که فرشته دانش باشد، میباشد، تنزل الملائکه و الروح فیها [۱۰۹] این نزول فرشتگان به امام معصوم در هر زمان میباشد. فرشتگان که معارف و دانش و مقدرات یک سال را در اختیار دارند، بر امام معصوم در هر زمان نازل میشوند و آنان را از دانشهای غیبی بهرهمند میسازند.
[صفحه ۵۸]
اینک باقر العلوم علیهالسلام از این حقیقت این گونه پرده بر میدارد و این موضوع را این گونه شفاف میسازد، میفرماید: شب قدر بر ما پوشیده نیست. در آن شب فرشتگان بر ما نازل میشوند و به گرد ما طواف میدهند. یا ابا الهذیل انه لا یخفی علینا لیله القدر ان الملائکه یطیفون بنا فیها [۱۱۰] چه فضیلتی برتر از این که فرد جایگاه رفت و آمد فرشتگان است. چه فضیلتی برتر از این که «روح» زعیم و برترین فرشته ی دانش بر وی نازل شود. آن هم نه تنها فرشتگان در برابر آنان متواضع باشند، بلکه به دور آنان طواف دهند! این چه مقام و منزلتی است که عترت بدان بار یافته است، که قبله گاه فرشتگان قرار میگیرند. و این چه فضیلت برتر است که نصیب عترت میشود؟! [۱۱۱].
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = نُه