حدیث امام باقر در مورد پارچه کفن

بهترین پارچه برای کفن پارچه از جنس پنبه با رنگ سفید است. از امام صادق علیهالسلام روایت است که پارچه کتان برای بنیاسراییل و پارچه پنبهای برای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است [۳۴] باقر العلوم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، زیباتر از پارچه سفید برای لباس وجود ندارد، پس مردگان خود را نیز با پارچههای سفید کفن کنید، فالبسوه موتاکم [۳۵].
و نیز مستحب است میت را در لباسی که با آن نماز میخوانده و نیز لباسی که با آن احرام بسته است، کفن کنند [۳۶] نیز روایت است که مرغوبترین پارچه برای کفن انتخاب شود، که زینت اموات کفن آنها است. امام صادق علیهالسلام: جیدوا اکفان موتاکم فانها زینتهم [۳۷].
بهتر از حتی پارچه پنبهای، پارچه «برد یمانی» است که بر آن تاکید شده است. اول برد، اگر فراهم نبود، پنبه. امام صادق علیهالسلام: الکفن یکون بردا فان لم یکن بردا فاجعله کله قطنا، [۳۸] فتوای فقها نیز اولویت پارچه برد
[صفحه ۳۳]
است [۳۹].
به همین جهت امام باقر علیهالسلام وصیت نمود در پیراهنی که با آن نماز میخواند، کفن شود، انه اوصی ان یکفن فی قمیصه الذی کان یصلی فیه [۴۰] و نیز وصیت مینماید در پارچه برد یمانی کفن شود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز یکی از پارچههای کفنش (پارچه سرتاسری) برد یمانی بوده است [۴۱].
و نیز در مورد پس از رحلت شخصی، از زبان امام باقر علیهالسلام این گونه نقل است؛ هنگامی که یکی از شیعیان را به خاک سپردند حضرت به بالای قبر این گونه دعا کرد: اللهم صل وحدته و آنس وحشته و اسکن الیه من رحمتک ما یستغنی بها عن رحمه من سواک [۴۲] «خدایا تنهایی وی را به جمع و ترس و وحشت وی را به انس برگردان، و وی را از آن گونه رحمت خویش بهرهمند ساز، تا از رحمت و رافت غیر تو بینیاز باشد».
باقر العلوم علیهالسلام وصیت کرد مقداری از اموال خویش را هزینه دایر نمودن مراسم عزاداری و ندبه برای وی بنمایند، اوصی ابوجعفر علیهالسلام بثمان ماه درهم لماتمه [۴۳] البته مجالس عزا که برای میت طلب غفران میشود و در حق وی دعا میشود برای درگذشته مفید است. افزون بر این که تسلی برای بازماندگان نیز میباشد.
باقر العلوم علیهالسلام در این جهت نیز نکته مهم را میآموزد و آن این که حضرت وصیت میکند مراسم عزاداری وی در منا هنگام حضور حجاج
[صفحه ۳۴]
برای انجام مناسک باشد. از زبان امام صادق علیهالسلام این گونه روایت است که پدرم به من فرمود از اموال من مقداری صرف عزاداری من به مدت ده سال در منا بنما، اوقف لی من مالی کذا و کذا للنوادب تندبونی عشر سنین بمنی ایام منی [۴۴].
ایام منا و جمعیت منا از ویژگی مهم برخوردار است. یکی این که افرادی که در مراسم شرکت میکنند حجاج هستند که بیشتر مناسک حج را انجام داده و افرادی پاک و منزه میباشند؛ دعای آنان در حق دیگری موثر است. و نیز سرزمین منا سرزمین وحی و حرم امن الهی است. نیز حجاج از تمام اکناف و بلاد اسلامی حضور دارند که میتوانند از اجتماعات مهم موسم بهره ببرند و اخبار آن را به نقاط دیگر منتقل کنند. به همین خاطر باقر العلوم علیهالسلام به مراسم عزاداری جهت می دهد که بیشترین بهرهبرداری معنوی و فرهنگی از آن بشود.
از جانب دیگر بر دیگران همانند همسایگان است که از خانواده ماتم زده دلجویی کنند، حتی برای آنان طعام فراهم نمایند. از باقر العلوم علیهالسلام در این باره این گونه روایت شده: برای بازماندگان در گذشته سه روز غذا فراهم نمایید [۴۵].
[صفحه ۳۶]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 1 = یک