امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

خلفای معاصر با امام باقر علیه السلام – مروان بن حکم

با مرگ معاویۀ بن یزید، حکومت بنیامیه به مروان بن حکم منتقل گردید. مروان بن حکم هر چند خود بیش از چند ماه بر مسند
حکومت تکیه نزد، ولی حکومت مروانیان را بنیاد نهاد و فرزندانش، سالها بر جامعهی اسلامی مسلط شدند. توجه به این نکته، قابل
اهمیت است که مروان – همین عنصری که بعدها بر جای پیامبر، غاصبانه و ظالمانه تکیه زد – کسی است که همراه پدرش، مورد
خشم پیامبر قرار گرفت و از مدینه به طائف تبعید شد. [صفحه ۱۷۲ ] علت تبعید آن دو، این بود که: ۱- حکم (پدر مروان) پشت سر
صفحه ۷۶ از ۱۵۵
۲- وی (حکم بن ابیالعاص) اسرار .[ رسول خدا (ص) راه میرفت و از روی تمسخر حرکات پیامبر (ص) را تقلید میکرد. [ ۲۹۹
۳- حکم از بزرگترین دشمنان پیامبر (ص) بشمار میآمد. [ ۳۰۱ ]. این عوامل باعث .[ پیامبر (ص) را میان مردم افشا میساخت. [ ۳۰۰
شد که پیامبر (ص) حکم بن ابیالعاص را تبعید کند و به تبع وی فرزندش مروان نیز همراه و همساز پدر در تبعید بود. مروان در
زمان حکومت خلیفهی اول و دوم، همچنان در طائف تبعید بود، ولی در زمان عثمان به واسطهی خویشاوندی نزدیکی که با عثمان
داشت، حکم تبعید وی لغو گردید و به مدینه بازگشت و مشاور مخصوص عثمان شد! مروان، آن چنان به حیف و میل بیت المال
پرداخت که در زمرهی ثروتمندترین افراد مدینه در آمد! او در جنگ جمل شرکت جست و علیه علی (ع) جنگید. در زمان سلطهی
معاویه بر بلاد اسلامی، حاکم مدینه شد و… چنین عنصر فاسد و ناسالمی، سرانجام حاکم بر همهی مسلمانان شد. و چنان به
ستمگری و چپاول پرداخت که مسعودی در ترسیم دوران حکومت او مینویسد: مؤمنان در عصر او، در خفا به سر میبردند و
زندگی بر مردم مشقت بار شده بود، شیعیان در معرض خطر جدی قرار داشتند و خون و مالشان حرمت نداشت. به علی بن ابیطالب
(ع) آشکارا در محافل عمومی، دشنام داده میشد! [ ۳۰۲ ]. مروان به شیوهی معاویه، پسرش عبدالملک را ولیعهد خود ساخت و پس
[ از چندی بر اثر بیماری طاعون در دمشق به سال ۶۵ ه در سن ۶۳ سالگی در گذشت [ ۳۰۳ ]. [صفحه ۱۷۳
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + چهار =