نقش تربیتی و ارشادی

درس برادری از سیره امام باقر علیه السلام

آبی در کتاب نثرالدرر روایت میکند که امام محمد باقر (ع) یک روز به اصحابش فرمود آیا هیچ کدام شماها شده که دست در
صفحه ۶۶ از ۲۶۹
جیب برادرتان کنید و به قدر احتیاج بردارید و بعد به جای او بگذارید. قال (ع) یوما لاصحابه ایدخل احدکم یده فی کم صاحبه
فیأخذ حاجته من [صفحه ۶۲ ] الدتانیر قالوا لا قال فلستم اذا باخوان گفتند نه چنین نشده فرمود پس هنوز شما با هم برادر نیستید.
برادر ایمانی کسی است که به درد دل یکدیگر برسند و آن قدر با هم وحدت و اتحاد داشته باشند که اگر نیازی پیدا شد و
تهیدست بود دست در جیب برادرش کرده به قدر احتیاج بردارد و بعد به جای او بگذارد و آن برادر هم نپرسد چه کردی و چه
مبلغ برداشتی و کی به جای آن میگذاری. نگارنده اضافه میکند که امروز اکثر جیببرها بر میدارند ولی گذاشتن بجای آن با
خداست درسی که امام محمد باقر علیه السلام از فضیلت نفسانی در مواسات و مساوات و ایثار و حقوق برادری داد تاکنون کسی
نداده است – این مکتب فضیلت در دنیای بشریت و در میان ملل و ادیان آسمانی هم نظیر نداشته و ندارد زیرا آنها خودشان علم را
با عمل و تقوی را با فضیلت به هم آمیخته ترجمان درس دینی بودند مردم هم که میدیدند پیشوایان دینی آنها چنین سرگرم علم و
عمل و دانش و بینش هستند به معنی حقیقی تشیع قدم جای قدم آنها میگذاشتند و در نتیجه به عالیترین مقام انسانیت رسیدند
ولی امروز که ما مسلمانان از اسلام جز نامی نداریم و این فضائلی که امام علیه السلام به ما آموختهاند به هیچ یک عمل نکردیم و
لذا در سیر انحطاط میرویم بزرگترین برنامه در تحکیم مبانی سازمان اجتماعی اسلام چنانچه در جلد پیشوای اسلام نوشتیم همین
عقد اخوت و درس برادری و برابری و مساوات و مواسات است که حرف به حرف و کلمه به کلمه عمل میشد و امروز دو صد
بلکه دو هزار گفتار چون یک کردار نیست امیدواریم خداوند ما را در مکتب این امام از آموزش و پرورش او بهرهمند سازد شرح
مفصل علل و عوامل ترقی و تکامل و اسباب تنزل و انحطاط مسلمین را در کتاب جهان اسلام و اسلام در جهان نگاشتهایم که
[ اکنون نمیخواهم در آن مرحله وارد گردیم. [صفحه ۶۳
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو × = 8