آثار, نقش تربیتی و ارشادی

دستاوردهای امام باقر علیه السلام

زندگی امام باقر (ع) دستاوردهای گرانمایهای برای اسلام به همراه داشت که چه بسا شناسایی و بیان همهی آنها از توان ما و منابع
موجود تاریخی و روایی فراتر باشد، ولی بر شمردن بخشی از آنها – و حداقل آن مقدار که در این کتاب بدانها پرداخته شده –
میسر و ضروری است. ۱- تحکیم مبانی عقیدتی و باورهای دینی جامعهی اسلامی. ۲- نقد و تخطئهی اندیشه های انحرافی و
باورهای نادرست راه یافته در قلمرو عقاید مسلمانان. ۳- بسط و گسترش فرهنگ فقهی و احکام شریعت. ۴- مبارزه با بکارگیری
روشهای غلط در کار اجتهاد و استنباط احکام فقهی. ۵- تربیت شاگردانی کارآمد در میدان فقه و کلام و مباحث اخلاقی و
اجتماعی. ۶- رهبری جامعهی شیعی به سوی اندیشه های ناب اسلامی. ۷- حفظ تشکیلات شیعی از خطر انهدام و نابود شدن در زیر
– چرخهای حاکمیت استبدادی امویان. ۸- ترویج اندیشه های اعتقادی – سیاسی شیعه با وجود در پیش گرفتن خط مشی تقیه. ۹
ارائهی الگوهای عملی به جامعهی اسلامی در زمینهی عبادت، زهد، کار و تلاش، علم، اخلاق و حضور مفید و سازنده در اجتماع.
و…
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 − پنج =