امامت و رهبری، حاکمان زمان

دستیابی به ولایت امامان در پرتو عمل

با توجه به اینکه ولایت معانی مختلف دارد و توجیهگران و رهزنان اندیشه و ایمان مردم، گاهی از آن سوء استفاده کرده و میکنند. ائمه (ع) خود، معنای ولایت راه رسیدن به آن را کاملا روشن ساختهاند.
در احادیث به تفصیل بیان داشتهاند که حقیقت ولایت هم شامل محبت است و هم شامل اطاعت و اما راه رسیدن به درجهی اهل ولایت و برخورداری از نجات و سعادت، تنها گفتار ظاهری و ادعای محبت و پیروی نیست، بلکه تنها در پرتو عمل صحیح و شایسته است که مؤمن میتواند به ولایت واقعی دست یابد و خود را پیرو و دوست ائمه بداند.
امام باقر (ع) به جابر فرمود: ای جابر! آیا همین که کسی ادعا کند شیعه است و ما اهل بیت را دوست دارد، کافی است! به خدا سوگند، شیعهی ما نیست مگر کسی که از مخالفت خدا بپرهیزد و او را اطاعت کند. ای جابر! شیعیان ما شناخته نمیشوند مگر به وسیلهی تواضع، خشوع، امانتداری، یاد همارهی خداوند، روزه، نماز، نیکی به والیدن، رسیدگی به همسایگان تهیدست و… جابر میگوید: به امام عرض کردم: اگر به راستی شیعه باید چنین خصوصیاتی داشته باشد، اکنون کسی را با همهی این اوصاف نمیشناسم! امام فرمود: هان ای جابر! مواظب باش که این روشهای گوناگون (افکار نادرست رایج میان گروههای مردم)، راه تو را منحرف نسازد. این کافی نیست که کسی بگوید علی (ع) را دوست دارم و ولایتش را پذیرفتهام، ولی اهل عمل نباشد! چه این که پیامبر (ص) برتر از علی (ع) است و اگر کسی بگوید پیامبر (ص) را دوست دارم ولی از روش پیامبر (ص) پیروی نکند، این گونه محبت کمترین تأثیری به حال او ندارد! پس تقوای الهی داشته باشید و به آنچه خداوند امر کرده گردن نهید، میان خداوند و هیچ فردی، خویشاوندی نیست. محبوبترین بندگان نزد خداوند، باتقواترین و مطیعترین آنان است… کسی که مطیع خدا باشد ولی ما است. و کسی که معصیت خدا کند، دشمن ما است، به ولایت راهی نیست جز از طریق عمل به ارزشهای و بازداشتن خویش از زشتیها. [۱] .
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[۱] عن ابیجعفر (ع) قال: یا جابر! ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت! فوالله ما شیعتنا الا من اتقی الله و اطاعه و ما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضع و التخشع و الامانة و کثرة ذکر الله… و ما تنال ولایتنا الا بالعمل و الورع. اصول کافی ۲ / ۷۵٫
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم ۱۳۷۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 − = چهار