زیارت نامه و ادعیه

دعا امام باقر در حق کمیت

امام باقر علیهالسلام فرموده است: مؤمن کسی است که اگر خشنود شد، خشنودیش او را به گناه نیفکند و اگر به خشم افتاد از گفتن حق خارج نمیشود.
نقل شده که: حضرت باقر علیهالسلام در حق کمیت دعا کرد، چون که دشمنان آل محمد میخواستند او را بگیرند و بکشند، کمیت متواری شده بود، در همه راهها گروهی را مأمور کرده بودند که اگر مخفیانه بیرون رفت، او را بگیرند و بکشند. هنگامی که کمیت در تاریکی شب بیرون آمد و خواست در راهی برود، شیری پیدا شد و مانع شد؛ خواست از راه دیگر برود، باز شیر جلوگیری کرد و گویا اشاره میکرد که همراه او برود. عاقبت شیر همراه کمیت رفت تا از شر دشمنان نجات یافت.
——————————————————————————————————————————————
منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب الله اکبرپور؛ الف چاپ اول ۱۳۸۲٫
دیوار مانعی برای ما نیست
امام باقر علیهالسلام فرموده است: بد برادری است آن برادر دینی که در روز توانگری اظهار دوستی کند و در روز تنگدستی از تو ببرد. حافظ رجب برسی در کتاب مشارق الانوار از میسر نقل میکند که گفت: بر در خانه حضرت باقر علیهالسلام ایستادم، دختری پنج وجبی بیرون آمد؛ من دست بر سر او گذاشتم. حضرت از کنج خانه فریاد زد: داخل شو ای بیپدر؛ اگر دیوارها چشم ما را از دیدن شما منع میکرد، چنان که چشم شما را از دیدن ما منع میکند، ما و شما مساوی بودیم.
——————————————————————————————————————————————
منبع: معجزات امام محمد باقر؛ حبیب الله اکبرپور؛ الف چاپ اول ۱۳۸۲٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 − دو =