احادیث اعتقادی, نقش تربیتی و ارشادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد ابراهیم

حضرت امام محمد باقر علیه السلام درباره حضرت ابراهیم و اینکه جبرئیل خبر داد که ملکالموت بشارت خلت را در صورت جوانی
سفید که دو جامه سفید پوشیده و از سرش آب و روغن میریخت بیاورد. آنگاه شرح حال حضرت ابراهیم را در روش توحید بیان
میفرماید و حکایاتی از این [صفحه ۱۸۸ ] مرد آسمانی نقل میکند که یک مصاحبه او را نقل میکنم.
حکایت
یک روز حضرت ابراهیم در بیابانی میگذشت مردی را دید به نماز مشغول است نشست کنار او تا نمازش تمام شد گفت برای کی
نماز میخوانی پاسخ داد برای خدائی که من و تو را آفریده ابراهیم گفت از عقیده تو خوشم آمد منزلت کجاست گفت تو به منزل
من نمیتوانی بیائی پرسید چرا گفت آن طرف آب است پرسید چگونه بر آب میگذری گفت آب را میشکافم ابراهیم گفت
شاید خدائی که آب را برای تو بشکافد برای من هم بشکافد من میل دارم امشب با تو در یک کلبه به سر بریم برخاستند به راه
افتادند تا به کنار آب رسیدند آن مرد عابد گفت بسم الله بر آب زد و رفت ابراهیم هم گفت بسم الله بر آب زد و رفت عابد تعجب
کرد این چه مردی است که فرمانش بر آب جاری است گفت غذا چه میخوری جواب داد از این درخت میوه میگیرم میوه چیدند
با هم خوردند ابراهیم گفت ای عابد در حق من دعا کن عابد گفت دعا نمیکنم تو دعا کن زیرا من شش روز است دعائی کردهام
مستجاب نشده میترسم باز مستجاب نشود پرسید حاجت تو چه بود – گفت در کنار رود جوان زیبا اندامی را دیدم که نوری از
جبینش ساطع بود و کاکل از قفا افکنده و گاوی چند میچرانید که گوئی بر آنها روغن مالیدهاند و گوسفندانی فربه نیکو داشت
پرسیدم تو کیستی گفت من اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الرحمن هستم من از خداوند مسئلت نمودم که خلیل خود را به من بنماید.
ابراهیم گفت اکنون به تو نموده و دعایت مستجاب شده من همانم که تو میخواستی ببینی و او پسرم بود عابد شکر کرد که
دعایش مستجاب شده ابراهیم را بوسید و گفت تو دعا کن من آمین میگویم حضرت ابراهیم برای مؤمنین و مؤمنات دعا کرد امام
محمد باقر علیه السلام فرمود آن دعا نصیب شما مؤمنین هم میشود. حضرت امام محمد باقر در پاسخ سائلی در ضمن شرح حال
حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام فرمود تا زمان آن حضرت مردم بیخبر میمردند و یک روز ابراهیم خلیل دید یک مویش سفید
شده گفت الحمدلله که مرا تا این سن گناهی رخ نداده آنگاه عرض کرد پروردگارا برای مرگ علتی مقرر فرما که ثوابی به سبب
آب بر میت برسد و موجب تسلی صاحبان مرض گردد خداوند تعالی درخواست او را اجابت فرمود امراض ذات الجنب و سرسام را
بر آنها مسلط نمود و سپس امراض دیگر پدیدار شد. [صفحه ۱۸۹ ] نگارنده گوید در آغاز آفرینش از همین امام علیه السلام روایتی
دیگر در دست است که چون عزرائیل سبب احیاء ترکیب عنصری آدمی گردید خطاب شد تو خود باید باعث امانه مخلوق هم
شوی و عرض کرد پروردگارا بندگانت دشمن و بدخواه من میشوند خطاب شد آن قدر بلا بر آنها مسلط کنم که تو را فراموش
کنند و از این رو امراض شگفتآمیزی بر بنیآدم حمله میکند که راستی عزرائیل را فراموش میکنند.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت − 2 =