احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد رابطه ی انسان با خدا

صفحه ۱۱۴ از ۱۵۵
چنانکه در فصلهای گذشته یادآور شدیم، شناخت و معرفت، زمینهای برای حضور در میدان عمل و سازندگی و تکامل است.
دانشی که به عمل در نیامیزد، ابزاری بیخاصیت و چراغی است که در تنهایی میسوزد! اکنون، سخن در این است که اگر عمل
تجلی گاه علم است و از عمل میتوان به درستی دانش پی برد، میدانهای عمل کدام است؟ در یک نگرش، میتوان سه میدان
عمده، برای عمل در نظر گرفت. ۱- رابطهی انسان با خدا. ۲- مسؤولیت انسان دربارهی خویش. ۳- روابط انسان با مردم و جامعه.
امام باقر (ع) در این سه زمینه، درسها و رهنمودهای فراوان دارد که به گوشهای از آن ذخایر ارزشمند، خواهیم پرداخت.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 − یک =