احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد نیایش و راز و نیاز

امام باقر (ع) میفرماید: رحمت و عفو الهی را، به وسیلهی روی آوری شایسته به درگاه خدا، نصیب خویش گردان! و از دعا و
نیایش خالصانه و مناجات در تاریکی شب، در راستای روی آوری به درگاه خدا، کمک بگیر! [ ۵۰۸ ]. در بیانی دیگر میفرماید:
خداوند دوست ندارد که مردم نیازهای خود را نزد یکدیگر مطرح کرده و با اصرار و پافشاری، رفع نیاز خود را از مردم بخواهند
صفحه ۱۱۸ از ۱۵۵
ولی دوست دارد که بندگان به درگاه او دست نیاز دراز کرده و با اصرار، خواسته هایشان را از او تمنا کنند. همانا خداوند دوست
دارد که نعمتها و ارزشهایی که نزد او است مورد درخواست و آرزوی خلق قرار گیرد. [ ۵۰۹ ]. امام باقر (ع) در بیان تأثیر دعا و
نیایش میفرماید: هیچ چیز به اندازهی دعا و درخواست از خداوند، مورد پسند او نیست و چیزی نمیتواند سرنوشت را تغییر دهد،
.[ مگر دعا و تمنا از درگاه الهی. [ ۵۱۰
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ پنج = 7