احادیث اخلاقی, احادیث اعتقادی

دیدگاه امام باقر علیه السلام در مورد پرهیز از امید کاذب

پس از توجه به اهمیت خوش گمانی به خداوند و لزوم امیدوار بودن به رحمت الهی، باید به جنبهی دیگر این حقیقت نیز توجه
کرد. امید به رحمت الهی، ضروری است، اما باید در نظر داشت که این امید تا آنجا درست و بجاست که در انسان تأثیر سازنده
داشته باشد و راه توبه و بازگشت به خداوند را بر روی او بگشاید نه اینکه خود زمینه لغزشها و گناهان باشد و انسان با اتکا به
رحمت الهی، از اطاعت خداوند سرباز زند و موجبات خشم الهی را فراهم آورد! این نوع امید، که به گناه و فساد دامن زند امید
کاذب و یا امید دروغین نامیده میشود و امام باقر (ع) از چنین امیدی ما را پرهیز داده است و میفرماید: با ترس واقعی از خداوند،
از چنگال ابلیس بگریز! و بپرهیز از امید دروغین! زیرا این گونه امیدهای بیاساس، تو را در نگرانی و ترس واقعی قرار خواهند داد.
۵۰۵ ]. یعنی؛ اگر دل به رحمت الهی خوش کرده و سرگرم گناه و معصیت شوی، این [صفحه ۲۸۴ ] دلخوشی بیاساس است و تو را ]
مواجه با کیفر حتمی خدا خواهد کرد و آنجا است که نگرانی واقعی به سراغت خواهد آمد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوهی امامت در افق دانش نوشته: احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 − = پنج