اخلاق و فضائل

سختی درک کار اهلبیت

ابو ربیع شامی میگوید: نزد امام باقر علیهالسلام نشسته بودم که آن حضرت برخاست و سرش را بلند کرد و فرمود: «ای ابو ربیع! شیعیان حدیثی را با زبانشان میجوند ولی کنه آن را درک نمیکنند.» پرسیدم: «آن حدیث چیست؟» حضرت فرمود: «فرمایش علی بن ابیطالب علیهالسلام است که فرمود: «به راستی که کار ما سخت و مشکل است و جز فرشته مقرب و پیامبر مرسل و بندهای که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد کسی دیگر نمیتواند آن را تحمل کند.» ای ابو ربیع! میدانی که گاهی فرشته است ولی مقرب نیست، پس فقط فرشتهای که مقرب باشد میتواند تحمل میکند و شاید مؤمنی باشد که امتحان نشده باشد، فقط مؤمنی که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد میتواند آن را تحمل کند. [۱] .
——————————————————————————————————————————————
پی نوشت ها:
[۱] بحارالانوار ج ۲٫
منبع: عجایب و معجزات شگفتانگیزی از امام باقر؛ واحد تحقیقاتی گل نرگس؛ شمیم گل نرگس چاپ چهارم ۱۳۸۶٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام باقر علیه السلام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× پنج = 35