اخلاق و فضائل

سلام خدا بر امام باقر علیه السلام

سلام؛ یعنی سلامتی و درود خدا. سلام؛ یعنی رحمت و برکت. سلام از واژههای زیبایی است که هم ساختار و هم معنای آن دل و
جان را صفا میبخشد. سلام اسم ذات پاک خداست که خود را به این نام ستایش نمود، السلام المؤمن المهیمن. [ ۹۴ ]. سلام؛ یعنی
پاکی و برکت که منشأ همه اینها خداست. خدا منشأ عافیت و سلامتی و برکت است. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام
سلام آغازین «. خدایا تو سلام هستی و سلام از توست و برای توست، و بازگشت سلام نیز بر توست » [ و الیک یرجع السلام، [ ۹۵
سخن هر مسلمان در این سرا و نیز تحیت و خوش آمد مؤمن به مؤمن دیگر، در آن سرا میباشد، تحیتهم فیها سلام. [ ۹۶ ]. هنگام
رحلت در آغازین ملاقات مؤمن با خدا، دلنشین ترین کلام [صفحه ۵۲ ] سلام است، تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعدلهم اجرا کریما
۹۷ ] سلام همان پیام سبز خدا به همه مؤمنان ثابت قدم، سلام علیکم بما صبرتم [ ۹۸ ]، و سلام همان درود سبز خدا بر پویندگان راه ]
حق، و السلام علی من اتبع الهدی. [ ۹۹ ] و سلام همان درود بیپایان خدا بر همهی پیامبران در ستایش از انجام رسالت بزرگ، سلام
صفحه ۲۴ از ۱۱۰
علی المرسلین [ ۱۰۰ ]. و خلاصه سلام همان پیام و درود خدا بر انسانهای برگزیده خویش. امامان معصوم، همان هایی که آنان را
از میان همگان گلچین نموده و برگزیده است. سلام علی عباده الذین اصطفی. [ ۱۰۱ ] و سلام بر محمد بن علی باقر علم النبیین که
مصداق بارز برگزیدهی خداست. و پیشوا و پیشرو همگان. باقر العلوم علیه السلام را خدای سبحان این گونه هماره سلام و درود
[ میرساند. به لحاظ اهمیت سلام به چند نکته دیگر در پاورقی اشاره میشود. [ ۱۰۲ ]. [صفحه ۵۴
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + پنج =