سیره عملی و رفتاری

سیره امام باقر در رفتار با حاکمان

این نمونهها بیانگر آن است که امام باقر علیه السلام نه تنها هیچ گونه سازش و ارتباطی با خلفا و طاغوتیان نداشت، بلکه در هر فرصت مناسبی، اعتراض خود را نسبت به آنها آشکار می ساخت، و تاکتیکها و تقیهی امام نسبت به حفظ شاگردانش، حکایت از آن دارد که طاغوتیان از روش و شیوهی آن حضرت، هراسناک بودند، از این رو او و شاگردانش را با تهدید و ضرب و شتم، در سانسور و خفقان قرار می دادند، اگر امام باقر علیه السلام به آنها کاری نداشت. و به اصطلاح در سیاست دخالت نمیکرد، چنین وضعی هرگز به پیش نمیآمد، امام در عین حال، با انقلاب فرهنگی، و تعقیب نهضت فکری تشیع سرخ علوی، به مبارزهی خود ادامه می داد، تا آن که او را به شهادت رساندند.
برگرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام باقر علیه السلام نوشته: محمد محمدی اشتهاردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هشت × 8 =