زندگینامه

سیری در زندگی امام باقر علیه السلام

شهد کوثر
فاطمه (س) مصداق بارز کوثر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. زیرا که فاطمه درخت تنومند آن سویی است که
شاخسارهای آن به زندگی این سویی فراز شدهاند. این درخت شاخه هایی به بلندای قامت نور قد برافراشته. این درخت، میوههای
شاداب و پر طراوت و شیرین را به کام حقیقت جویان میچکامد. فاطمه (س) کوثر، و فرزندان آن شهد شیرین بر کام همگان
میباشند. این شجره طیبه هماره شاخه میافرازد و هماره از شاخههای پرفراز آن میوه های شیرین و شاداب ببار مینشیند، تؤتی اکلها
کل حین [ ۲]. دو شاخسار بلند این شجرهی طیبه، حسن و حسین (علیهما السلام) هستند، که سر آمد همگان، میباشند. این دو
شاخسار هنگامی که به یکدیگر میپیوندند، چگونه میوهای ببار خواهند آورد؟ محمد بن علی، باقر العلوم علیه السلام از چنین نسبی
ببار « محمد » پاک بهرهور است. مادر از تبار حسن علیه السلام، پدر از تبار پاک حسین علیه السلام. پیوند این دو تبار، میوهای به نام
مینشاند. محمد بن علی (علیهما السلام) که خود کوثر دانش و فضیلت است از [صفحه ۱۹ ] دو شاخسار کوثر فضیلت، رویش
مینماید. اینان شکوفههای دامن پر برکت فاطمه (س) و از برکات بیپایان علی علیه السلام میباشند، که از درخت تنومند ولایت
رویش نموده اند. کدامین نسل را شفافتر و پاکتر و درخشانتر از نسل باقر العلوم علیه السلام میتوان جستجو نمود؟! کدامین
میوه همانند باقر العلوم علیه السلام شهد شیرین کوثر میباشد؟!
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× شش = 24