شهادت

شهادت امام باقر

در حالی که بیشتر نویسندگان سال ۱۱۴ را سال شهادت باقر العلوم علیهالسلام مینگارند [۲۸] دیدگاههای بسیاری دیگر نیز در منابع به چشم میخورد [۲۹] در این گونه موارد که تفاوت دیدگاه فراوان است میتوان به همان دیدگاه معروف که بیشتر محققان بر آن باورند، اعتقاد نمود، که سال شهادت حضرت همان ۱۱۴ هجری میباشد.
نکته مهم دیگر علت شهادت حضرت میباشد. چون حضرت تشکل همسوی اهل بیت را ساماندهی مینمودند و چون نقش محوری در پدیداری یک جریان اجتماعی و فرهنگی علیه فرهنگ سازی حزب عثمانیه پدیدار ساخته بود. بدین سبب وجود حضرت برای حزب عثمانیه تلخ کامیهای فراوان در پی داشت.
نظام سیاسی هیچ گاه نقش اجتماعی و فرهنگی حضرت را بر نمیتابید
[صفحه ۳۰]
و در نهایت با حیله و تزویر حضرت را در زمان هشام بن عبدالملک زمامدار ستمگر اموی به شهادت میرساند. که شرح این ماجراها (حرکتهای فرهنگی و اجتماعی حضرت) در همین نوشتار به مقدار توان تحلیل و تبیین شدهاند.
برخی مسمومیت حضرت را به هشام بن عبدالملک نسبت میدهند [۳۰] و برخی ابراهیم بن عبدالملک را سبب این جنایت معرفی میکنند [۳۱] با توجه به این که زمان شهادت حضرت در زمان زمامداری هشام بوده و با توجه به این که مدت کوتاه زمامداری ابراهیم در سال ۱۲۶ هجری بوده است، هماهنگی این دو میتواند این گونه باشد که این جنایت به دستور هشام در شام دسیسه و به وسیله ابراهیم در زمان هشام در مدینه اجرا شده باشد. و یا نسبت به ابراهیم بن عبدالملک اشتباه میباشد. و الله سبحانه هو العالم. در هر صورت بعد از انجام مراسم تجهیز، بدن پاک و مطهر حضرت در جوار پدر بزرگوارش سید الساجدین علیهالسلام در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 3 = هفت