احادیث اخلاقی

عوامل مردن دلها از دیدگاه امام باقر علیه السلام

درباره تعلیم و تربیت فرمود چهار چیز است که دلها را میمیراند باید از آنها اجتناب کنید تا دل زنده بمانید. قال (ع) اربع تمتن
القلب الذنب علی الذنب و کثرة مناقشه النساء یعنی محادثهن و مماراة الاحمق نقول و یقول و لا یرجع الی خیر و مجالسۀ الموتی
فقیل یا رسول الله و ما الموتی قال کل غنی مترف. چهار چیز است دل را میکشد ۱ – گناه روی گناه ۲ – با زنان بسیار معاشرت
کردن ۳ – مجادله و مباحثه با احمق که هیچ وقت به نتیجه نمیرسد ۴ – مجالست با مردگان است پرسیدند این کدام است فرمود
مردگان کسانی هستند که توانگر باشند و متنعم به هر نعمتی بوده اما غرق متاع دنیا شده و به کردار زشت خود غافل گردند. دل
آدمی وقتی میمیرد که به دنیا و مادیات علاقمند گردد و مستغرق ماده و بتپرستی گردد توجه و تعشق به شهوات و امتعه زرق و
برق جهان دل را میکشد – همنشینی با زنان انسان را از روحانیات باز میدارد و از فضیلت و کمال و صفا و جلال باز میدارد دل
بستن به این حطام دنیوی و مصاحبت با کوتهنظران مادی و شهوی و استغراق در تمایلات نفسانی آدمی را از صفای معنوی دور
میسازد انسان باید راه کمال را با برنامهای که گذشتگان این راه تنظیم کردهاند طی کند و شکی نیست که مشعلداران هدایت اول
انبیاء عظام و پشت سر آنها اوصیاء گرامی هستند که با تربیت دینی بشر را به فضیلت خود رهبری و راه سعادت و کمال را به آنها
آموختهاند تا دل مشغولیات الهی داشته و در پست و بلند زندگی متوقف نگردند مردن دل یعنی توقف در سر راه تمایلات و دوستی
شهوات و مصاحبت با زنان و کوتهفکران که سبب وقفه و ضلالت میگردند – خلاصه اجرای برنامه دین و نشر و تعمیم آداب و
احکام [صفحه ۲۶۳ ] شریعت سیدالمرسلین سبب رشد دل و عقل میگردد و از وقفه و عقب افتادگی و سقوط مصونیت میبخشد.
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


پنج − 2 =