سیره عملی و رفتاری

فرایند سیره نگاری

به لحاظ تفاوت سطوح جامعه که از کودکان و نوجوانان تا مراحل عالی حوزویان و دانشگاهیان، پژوهش سیره عترت و شفاف
ساختن اندیشه و رفتار عترت در سطوح متفاوت بر همگان بایسته است. به هیچ وجه نباید تبین سیره عترت در یک سطح بسنده
شود. زیرا لایههای متفاوت جامعه [صفحه ۱۵ ] نیازمند الگو گیری از اندیشه و رفتار عترت میباشند. به همین خاطر قلمها نیز باید در
این سطوح متفاوت به گردش در آیند و هر قلمی سطح مخاطب خویش را در نظر بگیرد و با آنان گفتگو نماید. همچنین بر فرهنگ
سازان و نهادهای فرهنگی جامعه بایسته است، در مراحل متفاوت برنامهسازی و فرهنگ آفرینی نمایند. با بهرهگیری از اندیشه و
رفتار عترت، کودکان و نوجوان و جوانان، میان سالها و عموم مردم و نیز حوزویان و دانشگاهیان را فرهنگسازی نمایند. تا همگان
صفحه ۱۳ از ۱۱۰
راحت و آسان به اندیشه و رفتار عترت دستیازی نمایند و از کوثر معارف و اندیشه و زلال و رفتار پاک بهره گیرند. در هر
صورت این نوشتار که نگارش و تحقیق سیره؛ یعنی اندیشه و رفتار باقرالعلوم علیه السلام میباشد، در چهار بخش انجام گرفته است.
در بخش نخست نگاهی کوتاه به زندگی حضرت شده؛ در بخش دوم برخی فضایل حضرت مورد تحقیق قرار گرفته؛ در بخش
سوم هم برخی از آموزههای عرشی حضرت بررسی و تقدیم علاقهمندان حضرت شده است و در بخش چهارم که عمدهترین بخش
نوشتار را شکل میدهد، موضعگیریهای باقر العلوم علیه السلام در برابر جریانهای اجتماعی مورد پژوهش قرار گرفته است. به امید
الگوگیری از اندیشه زلال و رفتار پاک سلاله فاطمه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این نوشتار را تقدیم به روح پاک و بلند
مینماییم. و لله الحمد و سلام الله علی وارث علم ،« باقر علم النبیین » ، وارث دانش پیامبران و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
[ النبیین من الاولین و الاخرین [صفحه ۱۸
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 + یک =