فرزندان و نوادگان

فرزندان امام باقر علیه السلام

فرزندان محمد بن علی (علیهما السلام) را از چهار نفر تا هفت نفر مینگارند. از میان هفت نفر، ۵ پسر و دو دختر نام میبرند، که از
دو همسر و دو کنیز به دنیا آمدهاند. شیخ مفید در این باره مینویسد: فرزندان حضرت هفت نفرند، ابوعبدالله جعفر بن محمد
علیه السلام، عبدالله که این دو از ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابیبکر به دنیا آمدهاند. ابراهیم و عبیدالله از ام حکیم. علی و زینب
از کنیز. ام سلمه نیز از کنیز [ ۲۲ ] مناقب مینویسد، جعفر علیه السلام و عبدالله از ام فروه، علی و ام سلمه و زینب از کنیز. عبیدالله و
ابراهیم از ام حکیم [ ۲۳ ]. اربلی مینویسد، جعفر و عبدالله از ام فروه، ابراهیم و عبیدالله از ام حکیم، علی و زینب از کنیز و ام سلمه
صفحه ۱۷ از ۱۱۰
نیز از کنیز [ ۲۴ ] طبرسی و محمد بن سعد، فرزندان حضرت را هفت نفر عنوان، ولی شش نفر را نام میبرند [ ۲۵ ]. برخی هم فرزندان
حضرت را شش نفر نام میبرند [ ۲۶ ] برخی دیگر فرزندان حضرت را چهار نفر میشمارند [ ۲۷ ] از میان فرزندان جعفر بن محمد
[ میباشد. [صفحه ۲۹ « ابوجعفر » علیه السلام، فرزند بزرگ حضرت است و به همین خاطر تنها لقب حضرت
برگرفته از کتاب امام باقر علیهالسلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 − دو =