احادیث و سخنان

فرو خوردن خشم در کلام امام باقر

امام باقر (ع): کسی که خشم و غضب خویش را فرو نشاند با اینکه میتواند انتقام گیرد و کینهاش را عملی سازد، خداوند قلبش را از ایمان پر میکند. [۵۳۰].
امام باقر (ع) در توصیههای خود به یکی از یاران خویش میفرماید:
اگر سخن تو را تکذیب کردند، سعی کن به خشم کشیده نشوی، اگر تو را مدح و
[صفحه ۲۹۵]
ستایش کردند، خوشحال نشو و اگر تو را مذمت کردند، نگران مباش و بیتابی نکن، با خودت بیندیش! اگر ایرادی که به تو گرفتهاند در تو هست، پس بدان که تو با خشمگین شدنت نزد خدا سقوط خواهی کرد، بیش از آنچه با این عیب میترسی از چشم مردم بیفتی و سقوط کنی.
و اگر مشاهده کردی که آن عیب در تو نیست پس (بدگویی بدگویان و صبر و تحمل تو سبب میشود که خداوند به تو پاداش دهد و) این ثوابی است که بی زحمت به چنگ آوردهای.
اگر همهی مردم دیارت علیه تو یک صدا شدند و گفتند تو آدم بدی هستی، سعی کن سخن آنان تو را غمگین نسازد و اگر یک صدا گفتند تو فرد صالح و شایستهای هستی باز هم از سخن آنان شادمان مباش… [۵۳۱].
امام باقر (ع) در بیانی کوتاه اما پر محتوا نیز فرموده است:
هیچ قدرت و توانی (در کارآیی و اصالت و اهمیت) به پای آن نیرویی که جلو غضب را سد میکند نمیرسد. [۵۳۲].
از این عبارت کوتاه دو نکتهی مهم استفاده میشود. نخست این که غضب در درون انسان بحران و جوششی فوقالعاده به وجود میآورد که سایر قوا و غرایز انسان را در آن لحظه تحت الشعاع قرار میدهد. و نکتهی دیگر این است که برای سد کردن چنین بحران و آشوبی که در درون انسان به هنگام غضب حاصل میشود قدرت و کنترلی بس عظیم لازم است. و چه بسا افرادی که در برابر شهوت و تمایلات نفسانی مقاومت کنند اما از فرو نشاندن غضب ناتوان باشند.
[صفحه ۲۹۶]
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 × چهار =