اخلاق و فضائل

فضیلت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

امام محمد باقر علیه السلام افضل و اورع و اعلم و ازهد و اعبد و اسخی اهل زمان بود در کرم وجود و بخشش و علم و تقوی و
فضیلت و کمال علما و عملا در حلم و سخاوت نظیر نداشته و به همین صفات هم باشد او احق به امامت و پیشوائی خلق بوده است
زیرا عقلا قبیح و زشت است که مفضول بر فاضل ترجیح داده شود امام باید از تمام مردم عصر اعلم و ازهد و اعقل و اشرف باشد و
سی شرط است که در کتاب امام رضا (ع) نوشتیم شرط امامت است و تمام سی شرط در این امام هم جمع بود اکابر علماء زمان
زانوی اطاعت و خضوع و خشیت در پیشگاهش خم میکردند مشاهیر مصنفین جهان در ساحت مقدس آن معلم بزرگ و مربی
بینظیر زمین ادب میبوسیدند ابواسحق سبیعی که اعلم علمای عصر بود در حق امام پنجم گفته لم ار مثله قط نظیری ندارد ابیزرعه
یکی دیگر از کبار علماست گوید انه لمن اکبر العلماء و ابنحجر در صواعق گوید وارث زین العابدین من اولاده عبادة و علما و
زهادة ابوجعفر محمد الباقر همه علما متفقند که حضرت امام محمد باقر العلوم در علم و عظمت و جلالت نظیر نداشته قرطبی گفته:
یا باقر العلم لاهل التقی و خیر من لبی علی الاجبل مالک بن اعین جهنی گفته اذا طلب الناس علم القرآن کانت قریش علیه عیالا و
صفحه ۵۷ از ۲۶۹
ان قیل این بنت النبی نالت یداه قروعا طوالا نجوم تهلل للمدلجین جبال تورث علما جبالا
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 1 = هشت