احادیث و سخنان

محور بالندگی در حدیث امام باقر

در سخنی گوهربار، باقر العلوم علیهالسلام میفرماید: بالندگی و کمال در سه محور است. نخست فهم دین؛ دیگر صبر و پایداری؛ سوم مدیریت، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. [۲۱۶].
به نظر میرسد از این سه مورد محور پایهای همان محور نخست باشد که دو محور دیگر بازگشت به آن مینمایند؛ یعنی فهم صحیح دین محور اصلی بالندگی اندیشه و رفتار است که دو مورد دیگر را نیز تامین مینماید. در هر صورت، سه محور را به صورت فشرده میتوان تحلیل نمود.
[صفحه ۱۲۱]
اندیشه دینی
اندیشه زلال دینی یعنی همرنگ شدن با اندیشه وحی دین که دو منبع منبع امکانپذیر است. این دو منبع دو کوثر هستند که از یک حقیقت سرچشمه میگیرند. و در واقع یک حقیقتند به دو تجلی.
شناخت دین از غیر عترت اگر به عترت و قرآن پایان نیابد، شناخت دین نخواهد بود. اگر کسی میخواهد دین شناس باشد، باید قرآن را صحیح و درست بفهمد، و نیز آثار عترت، گفتار و سیره و رفتار عترت را به صورت عمیق و ژرف آگاهی یابد. در غیر این صورت فهم صحیح دین بر وی ممکن نخواهد بود. هر آنچه به عنوان دین بیاموزد پنداری بیش نخواهد بود.
فهم صحیح دین در محورهای اعتقادی؛ یعنی توحید و باور معاد و رهبری و رسالت و سایر محورهای پایه ای، اخلاقی و رفتاری. فهم صحیح دین؛ یعنی فهم دین در ابعاد متفاوت فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. زیرا دین فراگیر است؛ تمام شوون زندگی دنیایی و آخرتی انسان را فرا میگیرد.
فهم صحیح دین؛ یعنی تمام شوون حقوقی و روابط اجتماعی بر اساس ضوابط دین تنظیم نمودن. اگر چنین ارزشی برای جامعه فراهم شد، زمینه بالندگی و پویندگی آن جامعه فراهم است. جامعه بر اساس اندیشههای زلال وحیانی قرآن و عترت جامعه پویا و فرهنگ متعالی، غنی و تمدن آفرین است. جامعه بر اساس وحی قرآن و عترت جامعه عزتمند و سربلند و سلطه ناپذیر است. جامعه مستقل و پرتلاش در فرایندهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خواهد بود.
[صفحه ۱۲۲]
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 × = هشت