از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

مدح و ثنای امام محمد باقر علیه السلام – آمد بدنیا حضرت باقر

مبارک شیعیان آمد بدنیا حضرت باقر که از سوی رسول حق سلامش آورد جابر مرحبا مرحبا، آفرین آفرین منادی میزند بین زمین
آسمان فریاد رجب این ماه عظمی را رسیده مژده میلاد که شادان گشته از میلاد باقر حضرت سجاد بر پدر آنچنان بر فرزندی چنین
مرحبا مرحبا، آفرین آفرین به روز اول ماه رجب از امر یزدانی رسد در مکتب اثنی عشر استاد ربانی مدینه از فروغ روی ماهش
گشته نورانی مدینه النبی گشته خلد برین مرحبا مرحبا، آفرین آفرین دهد این مژده را بر فاطمه روح الامین امشب که ماهی آسمانی
آمده روی زمین امشب خدا بخشد گلی زیبا به زین العابدین امشب حافظ مکتب و باقر علم دین مرحبا مرحبا، آفرین آفرین
صفحه ۱۰۳ از ۱۱۵
برگرفته از کتاب دانستنیهای باقر العلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ سه = 11