از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

مدح و ثنای امام محمد باقر علیه السلام – حضرت باقر

بسر می پرورانم من هوای حضرت باقر بدل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر ز عشقش جان من بر لب رسیده کس نمی داند که
نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر بگوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر
چنان بگرفته علمش آفاق را یکسر که پیچیده در این عالم صدای حضرت باقر پیمبر گفت با جابر که خواهی دید باقر را سلام از من
رسان آنکه برای حضرت باقر سوالاتی که از وی کرده دانشمند نصرانی جوابش را شنید از گفته های حضرت باقر مسلمان گشت
راهب ناگهان در محضر آن شه منور شد دل او از ولای حضرت باقر شد آسان وضع حمل گرگ وحشی بیابانی به روی قلهی کوه
از دعای حضرت باقر بر ستاخیز اگر خواهی نجات از گرمی محشر برو در سایه ظل همای حضرت باقر فرد عاجز بود ز اوصاف بی
پایان آن سرور کمیت لفظ لنگ است از ثنای حضرت باقر جلال و شان و قدر آن امام پاک بازان را نمی داند کسی غیر از خدای
حضرت باقر (رضائی) ایستاده بر در دولتسرای او چو سائل منتظر بهر عطای حضرت باقر
برگرفته از کتاب دانستنیهای باقر العلوم (ع)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 + = ده