احادیث و سخنان

معاشرت های ممنوع در کلام امام باقر

امام باقر (ع) همپای تشویق مومنان به برقرار کردن روابط صمیمانه و عاطفی و خدماتی با سایر اعضای جامعهی اسلامی، به خطرها و آفتهای آن نیز هشدار داده و ایشان را از روابط و معاشرتهایی که موجب انحراف و فساد میشود منع کرده است.
آن حضرت در این باره میفرماید:
در راستای حق گام بنه و از بیهودگیها کناره بگیر.
از دشمنت اجتناب کن (و با نزدیک شدن به وی خود را در معرض آسیبهای او قرار مده).
از دوستان متفرقه بر حذر باش (و به آنان اطمینان نکن) مگر دوستی که امین و خدا ترس باشد.
با فاجر و گناه پیشه مصاحبت و رفاقت و همراهی نکن. و او را بر اسرار خویش آگاه مگردان.
در کارهایت با کسانی مشورت کن که خشیت و بیم خدا دارند. [۵۹۵].
امام باقر (ع) در رهنمودی دیگر میفرماید:
[صفحه ۳۱۹]
با ثروتمندان همنشینی و مجالست نکن، زیرا انسان قبل از این که با سرمایه داران و توانمندان همنشین شود (از وضع خویش خشنود است) و نعمتهای خدا را در حق خویش درک میکند و ارج مینهد، اما وقتی با افراد مرفه و ثروتمند نشست، بینش او عوض میشود و در همان برخورد و نشست اول، قبل از این که مجلس را ترک بگوید چنین تصور میکند که خدا هیچ نعمتی به او نداده است. [۵۹۶].
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام جلوه امامت در افق دانش نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− یک = 2