اخلاق و فضائل

مناقب امام محمد باقر علیه السلام

مناقب حضرت ابوجعفر امام محمد باقر علیه السلام بیحد و حصر است جابر جعفی روایت میکند که محمد بن علی یک روز به من
فرمود یا جابر انی لمشتغل القلب پرسیدم اشتغال قلب شما چیست؟ فرمود یا جابر انه من دخل قلبه دین الله الخالص اشغله عما سواه
هر کس قلبش با خلوص نیت به خدا مشغول باشد از غیر او میگسلد قال (ع) یا جابر ما الدنیا و ما عسی ان تکون هل هی الا مرکب
رکبته او ثوب لبسته او امرئۀ احبتها فرمود دنیا جز سوار شدن به مرکبی یا عوض کردن لباس یا گرفتن زنی نیست و ان المؤمنین لم
یطمئنوا الی الدنیا بالبقا مؤمنین ایمان دارند که دنیا بقائی ندارد و مطمئن هستند که به طرف آخرت پیش میروند و آنجا که فانی
است باید قربان باقی کرد و برای بقای آخرت ذکر خدا لازم است. مردان خدا دل به زینت دنیا نمیبندند بلکه به فوز و فلاح
آخرت توجه میکنند برای اهل تقوی دنیا زودگذر است و آسان میتوان از آن گذشت و آخرت در پیش است که برای آن زاد و
توشه تهیه میبینند [ ۱۷ ]. عبدالله بن عطا میگوید به خدا سوگند علما را هیچ کجا خاضعتر از محضر امام محمد باقر علیه السلام
ندیدم چنان در محضر او خضوع و خشوع داشتند که چون شاگرد در پیشگاه استاد با کمال ادب و احترام مینشستند علم و دانش
میآموختند سفری به مکه رفت چون چشمش به مسجدالحرام افتاد سر به زیر انداخته سخت گریان شد غلامش گفت یابن رسول
الله مردم به تو نگرانند که چگونه عمل میکنی چرا گریان شدی؟ فرمود وای بر تو چگونه گریان نشوم که خداوند من بنده را
میبیند با همه شرمندگی به این فوز و فلاح مرا موفق داشته از خجلت و انفعال گریان شدم آنگاه طواف و نماز کرد و در قنوت
صفحه ۵۶ از ۲۶۹
مکرر میگفت الهی لا تمقتنی خداوندا ما را به هم دشمن مگردان حافظ ابونعیم مینویسد هو الامام الحاضر الذاکر الخاشع الصابر
ابوجعفر [صفحه ۴۴ ] محمد بن علی الباقر و کان من سلالۀ النبوه و جمع حسب الدین و الابوه تکلم فی العوارض و الخطرات و سفح
الدموع و العبرات و نهی عن المراء و الخصومات و قیل ان التصوف التعزز بالحضرة و التمیز للخطرة یا راکبا یقطع جوز الفلا علی
امون جسرة ضامر و ابلغ رسول الله خیر الوری عنی فی الماضی و فی الغابر سلام عبد خالص حبه باطنه فی الصدق کالظاهر و حج
علی ارض البقیع الذی ترابه یجلوقذی الناظر و بلغا عنی سکانه تحیۀ کالمثل السایر هم الاولی شاد و ابناء العلی بالاسمر الزابل و الباتر
و اشرقت فی المجد احسابهم اشراق نور القمر الباهر فحبهم وقف علی مؤمن و بغضهم حتم علی کافر کم لی یدع فیهم شایع و هذه
تختص بالباقر امام حق فاق فی فضله العالم من باد و من حاضر اخلاقه العز ریاض فما الروض عذاة الصیب الباصر و جاء من بعد بنوه
.[ علی آثاره الوارد کالصادر [ ۱۸
برگرفته از کتاب زندگانی حضرت امام محمد باقر علیه السلام نوشته: حسین عمادزاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 − = دو