سیره عملی و رفتاری

موضع گیری ائمه در زمان خویش

آشنایی با رفتارها و موضعگیریهای اجتماعی یک فرد برجسته و نیز یک گروه و حزب، ترابط و تعامل کامل با جریانهای اجتماعی آن زمان دارد. یعنی اگر کسی خواست از موضعگیریهای اجتماعی یک فرد یا یک جریان اطلاع فراهم کند، باید به جریانهای اجتماعی آن زمان آشنایی و اشراف داشته باشد. بدون آشنایی کامل از اوضاع اجتماعی یک، زمان تحلیل موضعگیریهای یک فردی که در آن زمان میزیسته است، امری ناممکن خواهد بود.
به همین خاطر است که آشنایی با موضعگیریهای اجتماعی امامان وابسته به شناخت از اوضاع زمان آنان و اشراف بر جریانهای اجتماعی متفاوت زمان امامان می باشد. بدون آشنایی با این جریانها، تحلیلهای صحیح از موضعگیریهای امامان امری ناشدنی میباشد.
همچنین تحلیلگر هر مقدار به محورهای اجتماعی زمان امامان بهتر آشنا باشد، بهتر میتواند موضعگیریهای آنان را صحیح و مطابق با واقعیتها، پژوهش و تحلیل نماید و هر مقدار آشنایی و اشراف ضعیف باشد، تحلیلها نیز بیاساستر خواهد شد؛ به طوری که بدون آشنایی به بنیانهای اجتماعی یک جامعه، تحلیل از موضعگیریها امری پنداری و موهوم به حساب خواهد آمد.
[صفحه ۱۳۴]
برگرفته از کتاب امام باقر علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شش + 2 =